CFT 20-R

Nonverbal evnetest for vurdering av barn og voksne

CFT 20-R, Komplett
850-200
1 920 kr
Legg i kurv
CFT 20-R, Svensk manual (2016)
450-201
1 395 kr
Legg i kurv
CFT 20-R, Testhefte, 1 stk.
850-202
140 kr
Legg i kurv
CFT 20-R, Svarark
10 stk*/pakke.
Angi antall pakker.

850-203
370 kr
Legg i kurv
CFT 20-R, Resultatskjema
10 stk*/pakke.
Angi antall pakker.

850-204
115 kr
Legg i kurv
CFT 20-R, 10-49 tester. Pris/stk
850-212
160 kr
Legg i kurv
CFT 20-R, 50 tester eller mer. Pris/stk
850-213
145 kr
Legg i kurv

 

Cattell’s Fluid Intelligence Test, Scale 2

Av: Raymond B. Cattell & Rudolf H. Weiß

Alder: 8 ½ år til 60 år

Administrasjon: Individuell eller i gruppe

Tidsbruk: 35–65 min

Språk: Norsk versjon

 


 

Brukergruppe: Autorisert Psykolog eller Cand.ed, cand.paed med fordypning i pedagogisk-psykologisk rådgivning og cand paed spes (UiO); Masterprogrammet i spesialpedagogikk og masterprogrammet i pedagogikk med studieretning pedagogisk-psykologisk rådgivning fra UiO. Pedagogers bruk av testen er begrenset til vurderinger av læreforutsetninger i en opplæringskontekst.

Ved førstegangsbestilling må det fremlegges dokumentasjon på utdanning.

Format: Papir og penn, digital versjon

 


 

CFT 20-R til rekruttering 
Last ned og les vårt studie om CFT 20-R i et norsk rekrutteringsutvalg her


 

Cattell’s Fluid Intelligence Test, Scale 2 (CFT 20-R) er en evnetest med ikke-verbale oppgaver som administreres ved hjelp av muntlige eller skriftlige instruksjoner. CFT 20-R kan enten administreres på datamaskin eller ved bruk av penn og papir. Testen tar utgangspunkt i Cattells teori om flytende intelligens, og er en videreutvikling og revidering av tidligere testversjoner. CFT 20-R kan benyttes som en første test for evnebedømming i forkant av en eventuell utredning med mer omfattende testbatterier.

CFT 20-R kan benyttes av psykologer og spesialpedagoger for å vurdere evnenivå hos barn innen Pedagogisk-psykologisk tjeneste og barne- og ungdomspsykiatrien. Testen kan også være aktuell i vurderinger av lærevansker hos voksne, samt i ulike kliniske- og nevropsykologiske sammenhenger. CFT 20-R kan også benyttes i andre sammenhenger der kartlegging av evnenivå er av interesse, som for eksempel i arbeidslivet, innen trafikkpsykologi, samt i forskning.

CFT 20-R består av to deler, Del 1 og Del 2. Samlet består de to delene av totalt åtte deltester, som måler fire evneområder: Logiske serier, Klassifikasjon, Matriser og Topologiske slutninger. Alle oppgavene består kun av grafiske figurer og hver oppgave har fem svaralternativer. Testleder kan velge å administrere fullversjonen av testen med både Del 1 og Del 2 (totalt åtte deltester) eller kortversjonen som kun består av Del 1 (fire deltester). Samtlige deltester skal gjennomføres innenfor en gitt tidsramme. Det er imidlertid mulig å utvide testtiden for de fire deltestene i Del 1 dersom ønskelig.

CFT 20-R fullversjon med normal testtid tar ca. 60 minutter å gjennomføre (inkludert instruksjoner). Kortversjonen av CFT 20-R vil kunne besvares i løpet av ca. 35-40 minutter.

Legg merke til at følgende gjelder ved testing av voksne: For papirversjonen av CFT 20-R finnes det kun normer for kortversjonen (Del 1). Normene inkluderer besvarelser fra personer i alderen 20 til 60 år. For den digitale versjonen av CFT 20-R (HTS) er det voksennormer (20 – 60 år) for Del 1 og Del 2.

For barn og unge fra 8 ½ år til 20 år finnes det normer for både Del 1 og Del 2 i både papirversjonen og den digitale versjonen av testen.

Praktisk gjennomføring av testen, samt resultater

CFT 20-R kan gjennomføres digitalt eller ved bruk av penn og papir. Dersom sistnevnte benyttes, skriver testpersonen svarene sine på et eget, selvkopierende svarark. Evalueringsskjemaet inneholder retningslinjer for skåring av svar, og råskårer omregnes til aldersnormerte IQ-skårer. Den digitale versjonen gir resultater i form av både IQ-skårer og en prestasjonsprofil. I resultatrapporten vises også de viktigste statistiske parameterne (skåredifferanser og konfidensintervall), samt en kort instruksjon for tolking.

Normer og utprøving i Norge og Sverige

De norske og svenske versjonene av CFT 20-R publiseres med tyske normer fra 8 ½ år til og med 60 år. Normene ble samlet inn mellom 2003 og 2004, og normgruppen består av totalt 3961 personer.

I Norge og Sverige ble det under årene 2015 og 2016 gjennomført en utprøving av CFT 20-R. Den digitale versjonen av testen ble prøvd ut på et utvalg (n=234) av norske ungdommer i alderen 12 til 17 år. Versjonen med papir og penn ble testet på et utvalg (n=123) av svenske barn i alderen 8 til 13 år. Begge utprøvingene beskrives i den svenske manualen.

Les mer om HTS

 


 

  


 

CFT 20-R komplett inkluderer en svensk manual, norske testhefter (2 stk.), norske svarark (10 stk.) og resultatskjema (10 stk.).

 


 

Årslisens for Hogrefe Testsystem, HTS, kommer i tillegg til prisen for de enkeltstående digitale testene: 

HR-versjon: Årslisens 2 200 kr per bruker.
HTS HR-versjonen er spesielt tilpasset kunder som arbeider innen personalutvelgelse – og utvikling.

Klinikerversjon er kostnadsfritt ut 2023: Årslisens er normalt 1 750 kr per bruker for klinikerversjon.
HTS klinikerversjonen er spesielt tilpasset kunder som arbeider innen spesialisthelsetjenestene og klinikker.

 


* Forbruksmateriell

Alle priser er eksklusive moms og eventuell frakt

 

Andre kikket på:
Produsert av: Wikinggruppen

Produktet er lagt til i handlekurven din