SRS -2

For utredning av sosiale ferdigheter hos barn og voksne

SRS-2 Manual norsk (2019) (2 ½–69 år)
871-201
1 525 kr
Legg i kurv
SRS-2 Komplett småbarn, barn og ungdom
871-200
2 400 kr
Legg i kurv
SRS-2 Komplett voksen
871-250
2 400 kr
Legg i kurv
SRS-2, Spørreskjema og profilark Småbarn
10 stk*/pakke.
Angi antall pakker.

871-202
595 kr
Legg i kurv
SRS-2, Spørreskjema og profilark
Barn og ungdom
10 stk*/pakke.
Angi antall pakker.

871-203
595 kr
Legg i kurv
SRS-2, Spørreskjema og profilark
Voksen – selvrapportering
10 stk*/pakke.
Angi antall pakker.

871-204
595 kr
Legg i kurv
SRS-2, Spørreskjema og profilark
Voksen – nærstående/andre
10 stk*/pakke.
Angi antall pakker.

871-205
595 kr
Legg i kurv
SRS-2. 10–49 tester**. Pris/stk.
871-553
65 kr
Legg i kurv
SRS-2. 50 tester eller mer**. Pris/stk.
871-554
59 kr
Legg i kurv

Social Responsiveness Scale – Second Edition

 

Av: John N. Constantino, Christian P. Gruber

Fagkonsulenter for norsk versjon: Beate Ørbeck og Lene Søvold

Hensikt: Et mål på grad av sosial funksjonssvikt innen autismespekteret

Alder: 2,5-69 år

Administrasjon: Skjema for komparentopplysere og selvutfyllingsskjema (voksen)

Brukergruppe: Aut. Klinisk psykolog eller andre sertifiserte testbrukere

Estimert tidsbruk: 
Utfylling av skjema (komparentopplyser): 15–20 minutter
Skåring av testresultater (testleder): 5–10 minutter

Språk: Norsk versjon

Utgivelseår: 2020
 


 

Webinar:

Torsdag 18.1. kl. 11.30-12:00

SRS-2: Vurdering av sosiale ferdigheter fra 2,5-69 år 

Webinaret gir deg en oversikt over SRS-2 som verktøy.

Les mer

 


 

Digital versjon — automatisk utregning av poeng for et raskt og sikkert resultat

Les mer

 


 

SRS-2 består av fire skjemaformat:

 • En småbarnsversjon (frem til 4 år)
 • En barne- og ungdomsversjon (4 til 18 år)
  Begge disse er utviklet for å besvares av komparentopplysere (foreldre, førskole- og/eller skolepersonell).
 • En voksenversjon (fra 18 år) som er utviklet for å besvares av komparentopplyser (partner, familiemedlem eller andre nærstående personer)
 • En voksenversjon for selvrapportering

I SRS-2-formatet bes komparentopplysere om å evaluere symptomene ved å bruke en kvantitativ skala med rangering av alvorlighetsgrad.  

I stedet for å basere kartleggingen på tidsavgrensede observasjoner i en klinisk setting kartlegger man de symptomene som lærere, foreldre og andre har observert over tid – i hjemmet, i klasserommet eller andre steder.

Med slike naturalistiske atferdsobservasjoner som skal evalueres langs et kontinuum, kan SRS-2 avdekke aspekt ved sosial funksjon som ellers kunne blitt oversett.

Screening
SRS-2 gir et kvantitativt mål på vansker med sosial fungering og fleksibilitet som et psykologisk trekk hos barn fra 2½ år og opptil voksen alder, uavhengig av hvilke diagnoser man antar kan foreligge.

SRS-2-skjemaet tar mellom 15 og 20 minutter for informanten å fylle ut og egner seg derfor som et screeningverktøy.

Utredning
SRS-2 kan brukes i forbindelse med diagnostiske utredninger, men er først og fremst utviklet for å gi klinikeren viktig informasjon til en helhetsvurdering.

I SRS-2 blir autistiske trekk operasjonalisert som en kontinuerlig variabel som vil være mer eller mindre til stede i en normalbefolkning. Dette bidrar til å motvirke unødvendig patologisering, samtidig som en fanger opp mildere grader av nedsatt sosial fungering som også kan medføre store vansker for individet.

Behandlingsplanlegging
I tillegg til totalskåren som reflekterer alvorlighetsgraden i nedsatt sosial funksjon i autismespekteret, kan klinikeren utlede fem subskalaer til bruk i behandlingsplanlegging:

 • Sosial bevissthet – evnen til å oppfatte sosiale signaler
 • Sosial kognisjon – evnen til å tolke de sosiale signalene som oppfattes
 • Sosial kommunikasjon – evnen til å uttrykke seg gjennom sosial kommunikasjon
 • Sosial motivasjon – graden av motivasjon for sosialt samspill
 • Begrensede interesser og repetitiv atferd – tydelig begrensede interesser og stereotypisk repetitiv atferd

Disse subskalaene kan gå inn i en diagnostisk vurdering, men er også nyttige i forbindelse med planlegging og evaluering av behandlingstiltak.

Evaluering
SRS-2 er sensitiv for forandringer i autistiske trekk, enten som følge av utvikling eller som resultat av intervensjoner. Effekt av intervensjoner som er gitt, kan evalueres ved å gjennomføre en kartlegging med SRS-2 på to eller flere separate tidspunkt i behandlingsforløpet.

 

Digital versjon — automatisk utregning av poeng for et raskt og sikkert resultat

Ovenfor er et eksempel på en graf som viser total poengsum fra en resultatrapport som skapes raskt og automatisk etter respondenten har fullførst vurderingsskjema.
 

Den digitale versjonen av SRS-2 kan gjennomføres på en datamaskin eller nettbrett i Hogrefe Testsystem, HTS.

Testlederen velger SRS-2-skjemaet som skal brukes. Respondenten kan deretter gjennomføre vurderingen på stedet eller hjemme via en lenke.

HTS genererer totalskårene raskt og sikkert

Resultatet kan leses direkte på skjermen eller skrives ut og lastes ned som pdf. Testrapporten presenterer resultatet på alle skalaer og indekser med både råskårer og standardskårer, samt individets respons på hvert enkelt testledd. Rapporten inneholder en kort beskrivelse av hva den enkeltes samlede poengsum kan indikere (samme beskrivelsen som finnes i håndboken).

Hver administrasjon av et skjema koster en testkreditt uavhengig av hvilken av de fire SRS-2-skjemaene som brukes.

Hvis du ikke allerede har en brukerkonto i Hogrefe Testsystem, HTS, må vi signere en databehandlingsavtale i henhold til GDPR før du kan komme i gang.

Les mer om Hogrefe Testsystem, HTS

 


  


SRS-2 Komplett småbarn, barn og ungdom inneholder:
SRS-2 norsk manual (2 ½–69 år), SRS-2 Småbarnsversjon med spørreskjema og profilark 10 stk* og SRS-2 Barne- og ungdomsversjon med spørreskjema og profilark 10 stk*.


SRS-2 Komplett voksen inneholder:
SRS-2 norsk manual (2 ½–69 år), SRS-2 Voksen – spørreskjema for selvrapportering og profilark 10 stk* og SRS-2 Voksen ­– nærstående/andre med spørreskjema og profilark 10 stk*.


* Forbruksmateriell

** Årslisens for Hogrefe Testsystem, HTS, Klinikerversjon: Denne lisensen passer for klinisk praksis, helsevesenet og PPT, og er kostnadsfri.

Alle priser er eksklusive moms og eventuell frakt


 

Andre kikket på:
Produsert av: Wikinggruppen

Produktet er lagt til i handlekurven din