SCQ

Screening av autisme hos barn og ungdom

SCQ Komplett
877-100
2 285 kr
Legg i kurv
SCQ Amerikansk manual (2003)
877-001
1 580 kr
Legg i kurv
SCQ Nåtids vurdering
10 stk*/pakke.
Angi antall pakker.

877-002
275 kr
Legg i kurv
SCQ Livsløp vurdering
10 stk*/pakke.
Angi antall pakker.

877-003
275 kr
Legg i kurv
SCQ Skåringsark
10 stk*/pakke.
Angi antall pakker.

877-004
275 kr
Legg i kurv

 

Social Communication Questionnaire

Av: Michael Rutter, Anthony Bailey & Catherine Lord

Hensikt: Screening av autisme og autismespekterforstyrrelser

Alder: Barn og ungdom

Administrasjon: Individuell

Brukergruppe: Aut psykolog, aut lege, sosionom, aut sykepleier, aut logoped, aut arbeidsterapeut, aut fysioterapeut, spesialpedagog

Tidsbruk: 10 min

Språk: Amerikansk manual og norsk protokoll

 


 

SCQ er et lettadministrert screeninginstrument for bedømming av kommunikasjonsmåter og sosial funksjon hos barn der det foreligger mistanke om autisme eller autismespekterforstyrrelse. Det kan også fungere som grunnlag for utarbeiding av behandlingsplaner og pedagogiske tiltak, samt for vurdering av virkningen av disse.

SCQ gjennomføres på kun 10 minutter av foreldre eller annen nærstående omsorgsperson, og gir psykologen, barnelegen eller andre grunnlag for å bedømme behov for ytterligere utredning, f.eks. med instrumentene ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule) og ADI-R (Autism Diagnostic Interview-Revised).

På en rask og enkel måte, og til en lav kostnad, kan SCQ administreres av personal innen omsorg og skole for rutinemessig screening av barn fra 4 år med en mental alder på minst 2:0 år, der det foreligger mistanke om autismespekterforstyrrelse.

SCQ dekker de atferdsmessige områdene som er sentrale for autismespekterforstyrrelser: Språk og kommunikativ evne, sosial interaksjon, begrensede, repetitive og stereotype atferdsmønstre og interesser.

Administreringen gjennomføres ved hjelp av et spørreskjema som finnes i to versjoner:

Nåtids vurdering som fokuserer på barnets atferd de siste tre måneder, og

Livsløp vurdering som fokuserer på hele barnets utviklingshistorie. Skjemaene inneholder 40 ja/nei-spørsmål hver.

Vurderingen gjøres gjennom enkel addisjon og tolkes ut fra spesifikke cut-off-verdier.

 


 

Rettelse

Table 5 on page 15 of the SCQ manual will add asterisks to two numbers to denote the level of significance following the X^2 numbers: 

• PAGE 15 - Item Number 14 “unusual sensory interests” 6.45  (ADD TWO ASTERISKS TO CHANGE TO 6.45** )

• PAGE 15 - Item Number 8 “compulsions and rituals” 5.24 (ADD ONE ASTERISK TO CHANGE TO 5.24* )

 


 
 

SCQ komplett består av amerikansk manual og norsk protokoll: Nåtids vurdering, 10 stk*, Livsløp vurdering, 10 stk*, skåringsark,10 stk*.

 


* Forbruksmateriell

Alle priser er eksklusive moms og eventuell frakt


Andre kikket på:
Produsert av: Wikinggruppen

Produktet er lagt til i handlekurven din