NEO-PI-3 og NEO-FFI-3

NEO-inventoriene er konstruert for å måle femfaktormodellen for personlighet. Sertifisert av DNV.

NEO-PI-3, komplett 
833-200
5 460 kr
Legg i kurv
NEO-PI-3 og NEO-FFI-3 Norsk Manual (2017)
833-210
895 kr
Legg i kurv
NEO-PI-3 Spørsmålshefte
833-202
100 kr
Legg i kurv
NEO-PI-3 Svarark
10 stk*/pakke.
Angi antall pakker.

833-203
555 kr
Legg i kurv
NEO-PI-3 Profiloversikt Kvinner
10 stk*/pakke.
Angi antall pakker.

833-204
415 kr
Legg i kurv
NEO-PI-3 Profiloversikt Menn
10 stk*/pakke.
Angi antall pakker.

833-205
415 kr
Legg i kurv
NEO-PI-3 Profiloversikt Totalgruppe
10 stk*/pakke.
Angi antall pakker.

833-206
415 kr
Legg i kurv
NEO-FFI-3, Spørsmål- og svarskjema
10 stk*/pakke.
Angi antall pakker.

833-207
1 260 kr
Legg i kurv
Tilbakemelding på NEO
10 stk*/pakke.
Angi antall pakker.

833-208
225 kr
Legg i kurv
NEO Inventory, Amerikansk manual (2010)
133-006
1 570 kr
Legg i kurv
NEO-PI-3.
1-9 tester. Inkludert standardrapport
Pris/stk

833-252
500 kr
Legg i kurv
NEO-PI-3. 
10–49 tester. Inkludert standardrapport
Pris/stk

833-253
395 kr
Legg i kurv
NEO-PI-3. 
50 tester eller mer. 
Inkludert standardrapport
Pris/stk

833-254
360 kr
Legg i kurv
NEO-PI-3. HR-rapport. 
1-9 rapporter.
Pris/stk

833-275
245 kr
Legg i kurv
NEO-PI-3. HR-rapport. 
10–49 rapporter.
Pris/stk

833-276
195 kr
Legg i kurv
NEO-PI-3. HR-rapport. 
50 rapporter eller mer.
Pris/stk

833-277
175 kr
Legg i kurv
NEO-PI-3. 
Leadership Report (engelsk). 1-9 rapporter. 
Pris/stk

833-285
500 kr
Legg i kurv
NEO-PI-3. 
Leadership Report (engelsk). 10–49 rapporter. 
Pris/stk

833-286
395 kr
Legg i kurv
NEO-PI-3. 
Leadership Report (engelsk). 50 rapporter eller mer. 
Pris/stk

833-287
360 kr
Legg i kurv
NEO-FFI-3. 
1-9 tester. 
Inkludert standardrapport
Pris/stk

833-292
270 kr
Legg i kurv
NEO-FFI-3. 
10–49 tester. 
Inkludert standardrapport
Pris/stk

833-293
210 kr
Legg i kurv
NEO-FFI-3. 
50 tester eller mer. 
Inkludert standardrapport
Pris/stk

833-294
190 kr
Legg i kurv

 

 

 

 


 

Av: Robert R. McCrae & Paul T. Costa

Norsk versjon: Øyvind L. Martinsen

Hensikt: Personlighetstest

Alder: Voksne

Administrasjon: Individuell eller gruppe

Brukergruppe: Legitimert psykolog, sertifisert bruker

Tidsbruk: NEO-PI-3 ca. 25 - 40 min. og NEO-FFI-3 ca. 10 min.

Språk: Norsk versjon

 


 

NEO-PI-3 Sertifiseringskurs – Digitalt

Mandag 7. og tirsdag 8. februar

Les mer

 


 

NEO-PI-3 er en revidert versjon av den velkjente personlighetstesten, NEO PI-R. NEO-inventoriene er konstruert for å måle femfaktormodellen for personlighet. Dette er en hierarkisk modell hvor menneskets personlighet beskrives av fem globale trekk (faktorer), og hvor hver av disse trekkene igjen er forbundet med mer spesifikke trekk og disposisjoner kalt fasetter.

Som sin forgjenger, beskriver NEO-PI-3 personlighet ut ifra følgende fem overgripende faktorer: Følelsesmessig instabilitet (N), Ekstroversjon (E), Åpenhet for erfaring (O), Omgjengelighet (A) og Planmessighet (C). Hver faktor består av seks underfasetter som gir et detaljert og nyansert bilde av normalpersonlighet. Testen består av totalt 240 spørsmål, og tar ca. 30 minutter å besvare.

NEO-FFI-3 er kortversjonen av NEO-PI-3 og består av 60 spørsmål. NEO-FFI-3 gir resultater på de fem faktorene: Følelsesmessig instabilitet (N), Ekstroversjon (E), Åpenhet for erfaring (O), Omgjengelighet (A) og Planmessighet (C), men gir ingen skåre på de 30 fasettene. NEO-FFI-3 tar ca. 10 minutter å besvare.

NEO-PI-3 og NEO-FFI-3 brukes både i kliniske- og arbeidspsykologiske sammenhenger, når ønsket er å måle normalpersonlighet. Testene brukes eksempelvis innen rekruttering og seleksjon, utviklingsprosesser i organisasjoner, karriererådgiving, coaching, samt for kliniske og terapeutiske formål. Testen er sertifisert av DNV for utviklings- og seleksjonsformål. Sertifiseringen bygger på The European Federation of Psychologists Associations (EFPA) standard for testevaluering.

NEO-PI-3 er utviklet med utgangspunkt i NEO PI-R, og det har vært et mål at versjonene skal være kompatible og ekvivalente. NEO PI-R-brukere kommer derfor å kjenne igjen testens oppbygging og innehold.

Forskjellen mellom NEO-PI-R og NEO-PI-3 er primært av språklig karakter. I den amerikanske revideringen av NEO-PI-3 ble det gjort språklige justeringer i 37 av spørsmålene. Hensikten var å skape en mer tidsriktig test, med et språk som er bedre tilpasset yngre personer og personer med begrenset ordforråd. I arbeidet med den norske revideringen ble det besluttet at samtlige spørsmål (herunder de 37 «nye» spørsmålene fra amerikansk versjon) skulle oversettes på nytt og prøves ut. Den norske utprøvingen bekreftet at man har lykkes med å utvikle en språklig mer tidsriktig versjon av NEO-inventoriene, og at testen er kongruent og ekvivalent med NEO-PI-R. Dette gjør at de store mengdene forskning som er gjort med NEO-PI-R, også har gyldighet ved anvendelse av NEO-PI-3.

I forbindelse med revideringen er det tatt frem nye normgrupper for den norske versjonen, herunder en normalnorm og en rekrutteringsnorm. Normalnormen er beregnet med utgangspunkt i 3521 NEO PI-R-testinger (1808 er menn og 1713 er kvinner). Rekrutteringsnormen består av totalt 8626 individer (3382 kvinner og 5244 menn) og er tatt frem for bruk innen rekruttering.

Det er utviklet nye standardrapporter til NEO-PI-3, samt en HR-rapport og en ledelsesrapport. HR- og ledelsesrapportene gjør det enklere å tolke testresultatene og se disse i sammenheng med atferd på arbeidsplassen

Testen publiseres både i papirversjon og i digitalversjon.

 

RESEARCH ARTICLE: “Higher- and lower-order personality traits and cluster subtypes in social anxiety disorder” (pdf)

 


 

 


  

Vi har for øyeblikket tekniske problemer med bruk av HTS på nettbrett. Vi anbefaler derfor at digital testing gjennomføres på PC. 

 


 

NEO-PI-3 og NEO-FFI-3-komplett inkluderer: 1 stk. norsk manual, 1 stk. amerikansk manual, 2 stk. spørsmålshefte NEO-PI-3, 10 stk.* svarark NEO-PI-3, profiloversikt NEO-PI-3 (kvinner, menn og total, 3x10 stk.*), NEO-FFI-3, 10 stk.* spørsmål- og svarskjema samt 10 stk.*Dine testresultat.


 

Årslisens for Hogrefe Testsystem, HTS, kommer i tillegg til prisen for de enkeltstående digitale testene: 

Klinikerversjon: Årslisens 1 750 kr per bruker.
HTS klinikerversjonen er spesielt tilpasset kunder som arbeider innen spesialisthelsetjenestene og klinikker.

HR-versjon: Årslisens 2 200 kr per bruker.
HTS HR-versjonen er spesielt tilpasset kunder som arbeider innen personalutvelgelse – og utvikling.

 


* Forbruksmateriell

Alle priser er eksklusive moms og eventuell frakt


 

Andre kikket på:
Produsert av: Wikinggruppen

Produktet er lagt til i handlekurven din