MMPI-2

Personlighetsinventorium for voksne

MMPI-2 Komplett
838-010
9 595 kr
Legg i kurv
MMPI-2 Norsk manual, 2004
838-001
2 560 kr
Legg i kurv
MMPI-2 Spørrehefte, stk
838-002
370 kr
Legg i kurv
MMPI-2 Svarark
10 stk*/pakke.
Angi antall pakker.

838-003
550 kr
Legg i kurv
MMPI-2 Databasert skåringsprogram (enbrukerlisens).
838-000
6 300 kr
Legg i kurv
MMPI-2 10-49 Administreringer, stk*
Pris/stk

838-004
170 kr
Legg i kurv
MMPI-2 50- Administeringer, stk*
Pris/stk

838-006
160 kr
Legg i kurv
MMPI-2 10-49 Skåringer, stk*
Pris/stk

838-007
140 kr
Legg i kurv
MMPI-2 50- Skåringer, stk*
Pris/stk

838-009
130 kr
Legg i kurv
MMPI-2, Ominstallasjon dataversjon 10 administeringer og 10 skåringer
838-100
4 675 kr
Legg i kurv

 

Minnesota Multiphasic Personality Inventory™-2

Av: James N. Butcher, Ph.D., John R. Graham, Ph.D., Yossef S. Ben-Porath, Ph.D., Auke Tellegen, Ph.D., W. Grant Dahlstrom, Ph.D. & Beverly Kaemmer, Coordinator for the Press

Hensikt: Personlighetsinventorium

Alder: 18-84 år

Administrasjon: Gruppe eller individuell

Brukergruppe: Aut psykolog

Tidsbruk: 60-90 min

Språk: Norsk versjon


 

MMPI-2 er en bredspektrumtest som måler et antall sentrale personlighetsmønstre og emosjonelle forstyrrelser; først og fremst innenfor klinisk psykologi og rettspsykiatri, men også i personlighetsbedømmelse og rådgivningssammenheng.

Instrumentet er empirisk oppbygd og ble opprinnelig konstruert for å skille kliniske grupper fra normalpopulasjonen.

Bruksområdene kan være: diagnostisering, behandling og forskning, å utrede forekomster og typer av psykopatologi, personlig dysfunksjon og sosial mistilpassing, samt finne adekvat behandlingsstrategi.

MMPI-2 er en revidert utgave av den opprinnelige MMPI®. Testen inneholder 567 item fordelt på 10 kliniske skalaer, 6 validitetsskalaer, 18 tilleggsskalaer, 15 innholdsskalaer, 41 subskalaer og 17 samlinger med kritiske item.

Kliniske skalaer: Hypokondri, Depresjon, Hysteri, Psykopatisk avvikelse, Maskulinitet-feminitet, Paranoia, Psykasteni, Schizofreni, Hypomani og Sosial introversjon. 

Tilleggsskalaer: bl.a. Angst, Repression, Egostyrke, Alkoholisme, Overkontrollert fiendtlighet, Dominans, Sosial ansvarsfølelse, Posttraumatisk stress, Misbrukspotensiale og Erkjent misbruk. 

Innholdsskalaer: bl.a. Angst, Redsel, Tvangsmessighet, Depresjon, Helsebekymringer, Bisarre tanker, Sinne, Kynisme, Asosial agering, Type A-oppførsel, Lav selvfølelse, Familieproblem og Arbeidsproblemer. 

Subskalaer: bl.a. Opplevd depresjon, Psykomotorisk utviklingshemming, Fysisk funksjonshemming, Grublerier, Fornektelse av sosial angst, Ømhetsbehov, Somatiske plager, Aggresjonshemming, Autoritetsproblem, Sosial sikkerhet, Sosial fremmedgjøring, Personlig fremmedgjøring, Forfølgelsestanker, Overfølsomhet/Bitterhet, Naivitet og Emosjonell fremmedgjøring. 

Kritiske item: bl.a. Akutt angsttilstand, Voldstrussel, Mental forvirring, Depressivt og suicidal tenking, Forfølgelsestanker, Angst og spenning, Søvnproblemer, Antisosial oppførsel og Seksuelle problemer og avvikelser.

Råskårer transformeres til T-verdier som ligger til grunn for skalaprofilene. Normene er basert på norsk og amerikansk normalpopulasjon. Jamført statistikk beskrives i manualen inkludert en svensk militærgruppe.

 


 

Skåringsprogram

MMPI-2 dataversjonen har både administrerings- og skåringsfunskjon, noe som innebærer at brukeren kan velge mellom å administrere testen direkte på skjermen eller å mate inn data fra en papir-og-penn-administrert test.

Nye administreringer ”fylles på” i programmet via et fjernoppdateringssystem. 

Observer at manuell poengberegning ikke er mulig i MMPI-2.

Systemkrav: 98/ME/2000/NT/XP/Vista//W7/W10. 
Enbrukerlisens. Ikke serverversjon.

 

 


 
 

MMPI-2 komplett inneholder: Software for skåring; norsk manual, norsk spørrehefte; norsk svarblankett, 10stk*. 

 


* Forbruksmateriell

Alle priser er eksklusive moms og eventuell frakt


 

Andre kikket på:
Produsert av: Wikinggruppen

Produktet er lagt til i handlekurven din