IIP

Instrument for vurdering av interpersonelle vanskeligheter hos voksne

IIP, Komplett
106-100
1 850 kr
Legg i kurv
IIP, Manual (2002)
106-001
1 100 kr
Legg i kurv
IIP, Sammensetningsblankett
10 stk*/pakke.
Angi antall pakker.

106-002
370 kr
Legg i kurv
IIP, Spørsmålshefte
10 stk*/pakke.
Angi antall pakker.

106-003
405 kr
Legg i kurv

 

Inventory of Interpersonal Problems

Av: Leonard M Horowitz m.fl.

Hensikt: Instrument for vurdering av interpersonelle vanskeligheter

Alder: 18 år och oppover

Administrasjon: Gruppe eller individuell

Brukergruppe: Aut psykolog

Tidsbruk: 15 min

Språk: Svensk versjon

 


 

IIP er et egenrapporteringsinstrument beregnet på å identifisere en persons mest fremtredende interpersonlige problemer.

Instrumentet omfatter 64 påstander som beskriver vanlige problemer mennesker imellom, og som personen tar stilling til på en femgradert skala.

IIP bygger på antagelsen om at interpersonell oppførsel kan beskrives ut fra to hovedsaklige dimensjoner: tilhørighet/omsorg (kontinuum kald-varm oppførsel) samt kontroll/dominans (unnfallende-dominerende oppførsel).

Ulike domener av interpersonelle problemer kan identifiseres i termer av ulike kombinasjoner av tilhørighet og dominans. Resultatet kan blant annet anvendes for differensierte diagnoser innenfor tilstandsvurdering i psykoterapi, behandlingsdiagnoser og for vurdering av behandlingsinnsats.

IIP har åtte skalaer: Dominerende/Kontrollerende, Hevnlysten/Selvopptatt, Kald/Avvisende, Sosialt hemmet, Unnfallende, Altfor imøtekommende, Selvoppofrende og Påtrengende/Trengende.

Resultatet fra IIP kan analyseres på tre nivåer.

Totalskårene forandres til normbaserte T-skårer med det formål å vurdere en persons overgripende interpersonelle problem. Utover det kan også individbaserte ipsativa T-skåre hjelpe klinikeren med å identifisere det området der personene opplever å ha mest vanskeligheter, uavhengig av hans eller hennes egenrapporterte overgripende problemnivå. Til slutt kan de ipsative T-skårene tilsynegjøres i en circumplex med to akser som representerer de to dimensjonene tilhørighet (vennlighet) og dominans (makt).

Manualen redegjør for IIPs teoretiske bakgrunn og utvikling, og inneholder administrerings- og tolkningsanvisninger.

Det svenske standardiseringsarbeidet og IIPs psykometriske egenskaper avregnes. Den svenske versjonen av IIP bygger på data fra normalpopulasjonen innsamlet høsten 2001.

 


 
* Forbruksmateriell

Alle priser er eksklusive moms og eventuell frakt


Andre kikket på:
Produsert av: Wikinggruppen

Produktet er lagt til i handlekurven din