PEGASUS

Et psykoedukativt kurs for voksne med ADHD og deres nærmeste

PEGASUS – Manual for kursansvarlige inkl. materiell for nedlasting*
863-001
1 150 kr
Legg i kurv
PEGASUS – Kursbok
863-002
420 kr
Legg i kurv

 

Av: Tatja Hirvikoski, Else Waaler, Johan Carlsson, Gabriel Helldén & Therese Lindström

Utvikling og tilpassing av norsk versjon: Merete Møller

 


 

PEGASUS er utviklet for å møte behovet for informasjon, erfaringsutveksling og opplæring om funksjonsnedsettelsen ADHD. PEGASUS utgjør et godt første trinn i behandling etter diagnostisering, og følger nasjonal faglig retningslinje.

PEGASUS er et psykoedukativt gruppekurs som er ment å gi generell kunnskap om ADHD og relaterte utfordringer, samt informasjon om tilgjengelig behandling og ulike støtteordninger i samfunnet. Deltakerne får mulighet til å lære mer om seg selv og situasjonen til sine nærmeste. PEGASUS arbeider på denne måten med å forbedre relasjonen mellom personen med ADHD og hans/hennes nærstående. Gruppeformatet gir i mange tilfeller mulighet for erfaringsutbytte med andre i en lignende situasjon.

Forfatterne bak PEGASUS har omfattende erfaring med ADHD-relatert arbeid. I manualen beskrives en rekke svenske studier hvor PEGASUS er utprøvd, med gode preliminære resultater. Manualen redegjør også for de norske tilpassingene av kursmateriellet, samt for en norsk pilotutprøving i 2016. 

PEGASUS-kurset består av 8 kurssamlinger med følgende tema:

 • ADHD hos voksne – en introduksjon
 • Medikamentell- og psykologisk behandling av ADHD
 • Livsstilsfaktorer og ADHD
 • Strategier og kognitiv støtte i hverdagen
 • Å leve med ADHD
 • ADHD og relasjoner
 • ADHD i arbeidslivet
 • Støtte og tilbud fra samfunnet

Kursmateriellet i PEGASUS består av en kursmanual til kursansvarlig, samt en kursbok til kursdeltakere.

Manualen for kursansvarlige inneholder:

 • En kort beskrivelse av ADHD hos voksne samt ulike behandlingstilnærminger.
 • Kursets format, prinsipper og mål, samt kliniske erfaringer med bruk av PEGASUS.
 • Informasjon og råd om praktisk gjennomføring.
 • Innledning til kursets åtte forelesninger, samt forelesningsmateriell og hovedbudskap.
 • Til manualen for kursansvarlige følger det med materiell med de ferdige forelesningene, arbeidsmateriell, samt evalueringsskjema og diplom. Materialet distribueres som nedlastbar lenke.

Kursbok for kursdeltakere:
Det er en felles kursbok for deltakere med ADHD og deres nærstående. Etter bokens innledning presenteres kursmateriellet. Hvert kurstilfelle innledes med en oppsummering av det mest sentrale i forelesningsmateriellet. Deretter følger presentasjonene (i form av trykte lysbilder). Hver kurssamling avsluttes med en inspirasjonsside, med formål å hjelpe deltakerne å se det generelle kurs- og forelesningsmateriellet i lys av egne behov.

Opplæring av kursansvarlige (kurs)
For å få mest mulig ut av kursmateriellet og for å kunne kvalitetssikre hvert PEGASUS-kurs anbefales opplæring av kursansvarlige. For informasjon om kurs bes du kontakte den norske forfatteren av PEGASUS: Merete.k.moller@gmail.com

 

 


 
Alle priser er eksklusive moms og eventuell frakt


 

* Materialet lastes ned via en lenke. Du vil motta lenke og kode for nedlasting ved bestilling.

Andre kikket på:
Produsert av: Wikinggruppen

Produktet er lagt til i handlekurven din