PDMS-2

Bedömning av fin- och grovmotorisk förmåga för barn 1–71 månad

PDMS-2, komplett
444-200
8 820 kr
Legg i kurv
PDMS-2, Profile/Summary Forms
25 st*/bunt. Ange antal bunt.

444-202
895 kr
Legg i kurv
PDMS-2, Examiner Record Booklet
25 st*/bunt. Ange antal bunt.

444-203
1 630 kr
Legg i kurv

Peabody Developmental Motor Scales 2nd

Av: M. Rhonda Folio & Rebecca R. Fewell

Syfte: Bedömning av fin- och grovmotorisk förmåga

Ålder: 1–71 månad

Administrering: Individuell

Behörighet: Leg. psykolog, leg. logoped, leg. arbetsterapeut, leg sjukgymnast

Tidsåtgång: 45–60 minuter

Språk: Amerikansk version

 


 

PDMS-2 är ett normerat, standardiserat instrument som bedömer förskolebarns fin- och grovmotoriska förmåga. Skalan är utvecklad för mindre barn (1–71 månader) med misstänkt motorisk försening och innehåller såväl en bedömningsdel som en behandlings- och träningsdel.

PDMS-2 innehåller sex deltest: 
• Reflexes (mäter barnets förmåga att automatiskt reagera på händelser i omgivningen)
• Stationary (mäter barnets förmåga att bibehålla kontrollen över sin kropp och hålla balansen)
• Locomotion (mäter barnets förmåga att förflytta sig från en plats till en annan)
• Object Manipulation (mäter barnets förmåga att hantera bollar, till exempel fånga, kasta och sparka)
• Grasping (mäter barnets förmåga att använda sina händer)
• Visual- and Motor Integration (mäter barnets förmåga att använda sina visuella och perceptiva förmågor för att utföra komplexa öga-hand-koordinationsuppgifter).

Resultaten utvärderas i tre breda index: Ett finmotoriskt index, ett grovmotoriskt index samt ett totalindex, vilket utgör en kombination av resultaten på de fin- och grovmotoriska deltesten och därför är det bästa måttet på övergripande motorisk färdighet.

Peabody Motor Activities Program (P-MAP) är ett behandlingsprogram till PDMS-2. Efter att testledaren har bedömt barnets motoriska färdigheter med hjälp av PDMS-2, väljs de delar ur P-MAP som fokuserar på att främja utvecklingen av de specifika färdigheter som barnet behöver öva på.

Onlinescoring fungerar på PC, Mac och iPad och kan beställas från ProEd Inc.
Klicka här

 


 

 

 PDMS-2 komplett består av examiner’s manual, item administration guide, profile/summary form, 25 st.*, examiner record booklet, 25 st.*, manual till motor activities program, utvecklingskarta, testmaterial.

 


* Förbrukningsmaterial

Alla priser är exklusive moms och eventuell frakt


Andre kikket på:
Produsert av: Wikinggruppen

Produktet er lagt til i handlekurven din