Griffiths III

En omfattende utviklingsvurdering som kan anvendes fra fødsel og opp til 6 år

Griffiths III, komplett (britisk originalverssjon)
835-010
36 000 kr
Legg i kurv
Griffiths III, testprotokoll med analyseark og tegnehefte*
10 stk*/pakke.
Angi antall pakker.

835-015
1 795 kr
Legg i kurv

 

Av:Elizabeth Green, Louise Stroud, Susan Bloomfield, Johan Cronje, Cheryl Foxcroft, Kim Hurter, Hilary Lane, Rivca, Marais, Candice Marx, Paula McAlinden, Rosemary O’Connell, Ruth Paradice, Danie Venter

Hensikt: Utviklingsvurdering

Alder: 0 til 6 år (72 måneder)

Administrasjon: Individuell

Brukergruppe: Autorisert Psykolog

Tidsbruk: Rundt 60 minutter

Språk: Engelsk versjon

 


 

Griffiths III er en ny versjon av Griffiths Scales of Child Development – et instrument som gjennom mange år og i stor utstrekning har blitt brukt i utviklingsvurderinger. Den nye versjonen er basert på nåværende utviklingspsykologiske teorier og forskning i kombinasjon med det beste fra tidligere versjoner av testen.

Griffiths III er et resultat av en grundig omarbeiding og standardisering av Griffiths Mental Developmental Scales (GMDS) som ofte beskrives som en  ”gullstandard” i utviklingsvurderinger. Griffiths III er en omfattende utviklingsvurdering som kan anvendes fra fødsel og opp til 6 år (72 måneder). Instrumentet ble ferdig standardisert i 2015 gjennom et representativt utvalg av barn i Storbritannia og Irland av Association for Research in Infant and Child Development (ARICD).

Hva er Griffiths III?

Griffiths III gir et overordnet mål på barnets utviklingsnivå og en individuell profil med styrker og behov innenfor fem områder:

  • ”Foundations of Learning” – måler kritiske aspekter ved innlæring i de tidlige årene.
  • ”Language and Communication” – gir et overordnet mål på språkutvikling, ekspressivt og reseptivt språk og bruk av språk i sosial kommunikasjon med andre.
  • ”Eye and Hand Coordination” – vurderer finmotoriske ferdigheter, om barnet er  høyre-eller venstrehendt og visuell persepsjon.
  • ”Personal- Social- Emotional”- måler aspekter relatert til barnets økte forståelse  av selvet og selvstendighet, interaksjon med andre samt mange andre aspekter av emosjonell utvikling.
  • ”Gross Motor” – vurderer blant annet kroppskontroll, balanse og koordinasjon.

Hva er nytt i Griffiths III?

I Griffiths III er det beste fra de tidligere versjonene integrert med et helt nytt og videreutviklet materiell.  Over 80% av testens innhold har blitt revidert i tråd med oppdatert forskning innenfor pediatri, psykologi og nevrologi. I utviklingen har man også tatt hensyn til tilbakemeldinger fra klinikker. Administreringen av testen er nå mer praktisk for testbrukeren, testmateriellet er lett å rengjøre, er barnevennlig og er blitt utformet for å fremstå som appellerende for små barn.


 

Observer!

ARICD har nylig gjort en undersøkelse av regelen med 6 etterfølgende testoppgaver som barnet har løst korrekt eller feil som grunnlag for vurdering av grunnivå og taknivå for de respektive deltestene. 

Denne regelen er brukt i Griffiths utviklingsskala og også i Griffiths III.

Etter ytterligere og omfattende statistiske analyser av Griffiths III, anbefaler forskergruppen for Griffiths III at regelen for antall korrekte/feile besvarelser settes ned fra 6 til 5.  

Videre kan en regel med 4 korrekte/feile besvarelser anvendes for vurdering av grunnivå og taknivå, hvis det er funnet å være klinisk hensiktsmessig. Dette kan for eksempel være aktuelt ved vurdering av barn med nedsatt funksjonsevne.

Dette innebærer at testbrukere umiddelbart kan ta i bruk regelen med 5 korrekte/feile besvarelser i vurderingen av grunnivå og taknivå for deltestene i Griffiths III.


 

>> YouTube-link

>> Kurs i Griffiths III er organisert gjennom KIND i Sverige og ARICD i Storbritannia.

 


 

Filmed webinar:

Griffiths III: past, present and future in child development assessment

View the webinar here (Vimeo)

 


  


Griffiths III komplett omfatter engelske manualer: Part I Manual: Overview, Development and Psychometric Properties, Part II Manual: Administration and Scoring, Part III Manual: Norms. E-learning package registration information, testprotokoll med analyseark (10 stk), tegnehefte (10 stk) samt testmateriell.


* Forbruksmateriell

Alle priser er eksklusive moms og eventuell frakt


Andre kikket på:
Produsert av: Wikinggruppen

Produktet er lagt til i handlekurven din