BRIEF-2

Vurdering av eksekutive funksjoner hos barn og unge mellom 5 til 18 år

BRIEF-2, Komplett
879-500
6 910 kr
Legg i kurv
BRIEF-2, Amerikansk manual (2015) & Norsk hurtigguide (2018)
879-501
3 920 kr
Legg i kurv
BRIEF-2, Foreldreskjema + resultatsammenstillings- og profilark. 10 stk*/pakke. Angi antall pakker.
879-502
625 kr
Legg i kurv
BRIEF-2, Lærerskjema + resultatsammenstillings- og profilark. 10 stk*/pakke. Angi antall pakker.
879-503
625 kr
Legg i kurv
BRIEF-2, Selvrapporteringsskjema + resultatsammenstillings- og profilark. 10 stk*/pakke. Angi antall pakker.
879-504
625 kr
Legg i kurv
BRIEF-2, Screeningversjon Foreldreskjema
10 stk*/pakke.
Angi antall pakker.

879-505
400 kr
Legg i kurv
BRIEF-2, Screeningversjon Lærerskjema
10 stk*/pakke.
Angi antall pakker.

879-506
400 kr
Legg i kurv
BRIEF-2, Screeningversjon Selvrapporteringsskjema
10 stk*/pakke.
Angi antall pakker.

879-507
400 kr
Legg i kurv
BRIEF-2. 10-49 tester. Pris/stk.
879-553
65 kr
Legg i kurv
BRIEF-2. 50 tester eller mer. Pris/stk.
879-554
59 kr
Legg i kurv

 

Behavior Rating Inventory of Executive Function – Second Edition

Av: Gerard A. Gioia, Peter K. Isquith, Steven C. Guy & Lauren Kensworthy

Hensikt: Vurdering av eksekutive funksjoner

Alder: 5–18 år (selvrapportering 11–18 år)

Administrasjon: Individuell

Brukergruppe: Autorisert psykolog, autorisert lege

Tidsbruk: Fullversjon 10 min (manuell skåring 10–15 min) og screeningversjon 5 min (manuell skåring 5 min)

Språk: Amerikansk manual, norsk hurtigguide og norske spørreskjemaer

 


 

Kurs:

Se kurs i BRIEF-2


 

BRIEF-2 er et standardisert verktøy for vurdering av eksekutive funksjoner hos barn og ungdom i hjemme- og skolemiljø. 

BRIEF-2 er en videreutvikling av BRIEF og BRIEF-SR med en rekke forbedringer. BRIEF-2 kan brukes for vurdering av barn og ungdom med utviklingsrelaterte og ervervede nevropsykologiske tilstander som innlæringsvansker, ADHD, traumatisk hjerneskade og ASF. 

Hva er nytt i BRIEF-2?

  • Inneholder i tillegg til foreldreskjema og lærerskjema også et selvrapporteringsskjema. 
  • Økt overensstemmelse mellom påstandene i de tre skjemaene.
  • Screeningversjoner av foreldreskjema, lærerskjema og selvrapporteringsskjema for en første screening av eksekutive vansker.
  • Mer konsise skalaer og kortere svartid for ifylling av skjemaene.  
  • En ny validitetsskala, Skala for Uvanlige svar, for å fange opp usannsynlige eller uvanlige svar.
  • Oppgavemonitorering og Selvmonitorering som to separate skalaer. 
  • Ny forskning som gir ytterligere tolkningsstøtte, blant annet for å undersøke forskjeller mellom besvarelser fra forskjellige respondenter. 

BRIEF-2 Foreldreskjema og Lærerskjema består av 63 påstander hver samt ni kliniske skalaer: Impulskontroll, Selvmonitorering, Fleksibilitet, Emosjonell kontroll, Igangsetting, Arbeidshukommelse, Planlegging/Organisering, Oppgavemonitorering og Orden. 

BRIEF-2 Selvrapporteringsskjema består av 55 påstander og syv kliniske skalaer: Impulskontroll, Selvmonitorering, Fleksibilitet, Emosjonell kon­troll, Oppgavefullføring, Arbeidshukommelse og Planlegging/Organisering. 

BRIEF-2 inneholder også validitetsskalaene Inkonsistensskala, Negativitetsskala og Skala for Uvanlige svar, som inngår i alle de tre skjemaene.

De kliniske skalaene i BRIEF-2 omfattes av tre indekser: Atferdsreguleringsindeks (ARI), Emosjonsreguleringsindeks (ERI) og Kognisjonsreguleringsindeks (KRI), som igjen danner et overordnet globalt mål: Generell eksekutiv funksjon (GEF). 

Screeningversjonene av BRIEF-2 foreldreskjema, lærerskjema og selvrapporteringsskjema består av 12 påstander hver. Screeningversjonene gir et raskt svar på om det finnes ytterligere behov for vurdering av eksekutive funksjoner.

BRIEF-2 –skjemaene er selvkopierende for å underlette skåringen. Skjemaene skåres manuelt.  

Normer
Amerikanske normer fra 2013–2014, basert på besvarelser fra totalt 3 603 respondenter: 1 400 foreldre, 1 400 lærere og 803 barn og ungdommer.
 


 

Digital versjon

Den digitale versjonen av BRIEF-2 kan gjennomføres på en datamaskin eller et nettbrett.

Du velger selv om vurderingen gjennomføres på klinikken, eller om du vil sende en lenke til respondenten som den fyller ut hjemmefra.

Etter gjennomført testing lagres resultatet i Hogrefe Testsystem, HTS, hvor det kan vises direkte på skjermen, eller skrives ut som en detaljert resultatrapport. I resultatrapporten presenteres alle skalaer og indekser med både råpoeng og standardiserte poeng. I tillegg inneholder rapporten informasjon om hvordan individet besvarte hvert enkelt element, samt hvor vanlig hvert av svaralternativ er.

Ved testing velger man hvilket av de tre skjemaene: forelder-, lærer-, eller egenvurdering man ønsker å anvende.

Det er også mulig å anvende HTS for å poengsette (score) et papirskjema. Hver slik poengsetting bruker opp en testing. For å poengsette et utfyllt skjema skriver man inn svarene ved hjelp av hurtigoppføringen. Hvordan dette fungerer er beskrevet i detalj her (pdf-filen er på svensk).

Les mer om Hogrefe Testsystem her


  BRIEF-2 komplett inneholder: Amerikansk manual og Norsk hurtigguide, fullversjoner av Foreldreskjema 10 stk*, Lærerskjema 10 stk* og Selvrapporteringsskjema 10 stk* (inkl resultatsammenstillingsark og profilark), samt screeningsversjon av foreldreskjema 10 stk*, lærerskjema 10 stk* og selvrapporteringsskjema 10 stk*.


 

Årslisens for Hogrefe Testsystem, HTS, Klinikerversjon: Denne lisensen passer for klinisk praksis, helsevesenet og PPT, og er kostnadsfri.

 


* Forbruksmateriell

 Alle priser er eksklusive moms og eventuell frakt


 

Andre kikket på:
Produsert av: Wikinggruppen

Produktet er lagt til i handlekurven din