Webinaret holdes av Helle Karoline Andreassen, klinisk psykolog

Kostnadsfritt webinar

Om SON-R 6-40: Non-verbal evnetester for barn, unge og voksne med hørselsvansker, språkvansker, svake språkferdigheter på L2 eller utviklingsforstyrrelser

 


Torsdag 9. juni kl. 14.30—15.30


 

SON-R 6-40 er en ikke-verbal intelligenstest for vurderinger av både barn og voksne. Ettersom administrering og gjennomføring av testen ikke krever talespråk, egner den seg spesielt godt for bedømming av personer med annet morsmål, nedsatt hørsel, språkproblemer eller verbale kommunikasjonsproblemer. Testen kan med fordel også brukes ved vurdering av personer med autisme, utviklingsforstyrrelser eller personer som er vanskelig å vurdere fordi de vegrer seg for testsituasjoner.

SON-R 6−40 består av fire deltester: Analogier, Kategorier, Mosaikk og Mønstre, med totalt 124 oppgaver. Analogier måler abstrakt tenkning og deduktiv utledning, Kategorier måler abstrakt språklig tenkning, Mosaikk måler visuospatial evne og Mønstre måler spatial og visuomotorisk evne.

Testen er adaptiv og kan gjennomføres raskt uten at påliteligheten påvirkes. Den adaptive administreringsprosedyren samt at man kan gi tilbakemelding etter hver oppgave, øker motivasjonen og bidrar til en positiv opplevelse av testsituasjonen. Normene er samlet inn i løpet av årene 2009-2011 i Nederland og Tyskland, og bygger på testinger av totalt 1933 barn og voksne i alderen 6 til 40:11 år i 17 ulike aldersgrupper. Det er funnet god validitet og reliabilitet på tvers av kulturer og land.

Fra sommeren 2022 er testen tilgjengelig med norsk Administrasjonsguide og Svarskjema.

Webinaret gir deg en rask gjennomgang av SON-R 6-40 og hvordan verktøyet kan brukes diagnostisk eller som grunnlag for å vurdere utviklingsutsikter i bl.a. PPT.  

Webinaret egner seg for leger, kliniske psykologer, ansatte i PPT og studenter med testkompetanse som ønsker å få mer informasjon om SON-R 6-40.

Hogrefe tilbyr et 2-dagers sertifiseringskurs i SON-R 6-40 høsten 2022. Ta kontakt for mer informasjon.  

Velkommen til et kostnadsfritt webinar torsdag den 9. juni kl 14:30-15:30.

Les mer om SON-R 6-40

Les mer om SON-R 2-8 

 

Påmelding

 


 

 

Produsert av: Wikinggruppen

Produktet er lagt til i handlekurven din