Kurs for PPT og Helse

 


 

Sertifiseringskurs i d2-R for PPT
​​​

Oppmerksomhets- og konsentrasjonstest for vurdering av barn og voksne.

Kursholder: Vibeke Jensen Sending

Hvem egner kurset seg for? Ansatte i PPT, Logopeder eller lignende yrker som har behov for å kartlegge barns visuelle oppmerksomhet og konsentrasjon i forbindelse med utredning og tiltak. 

E-læringsplattform
Kurstilgang 1. februar–2. mars 2023. Estimert tid til å gjennomføre kurset: 6-8 timer.
Digital oppfølgning på Zoom avtales med kursgruppen.

 

d2-R er en rask og pålitelig test som måler vedvarende visuell oppmerksomhet under tidspress. Testen gir et mål på hvor hurtig og nøyaktig testpersonen kan skille spesifikke visuelle stimulus fra lignende visuelle stimuli.

For ansatte i PPT kan det være et nyttig supplement i utredning av opplevde konsentrasjon og oppmerksomhetsutfordringer og ved mistanke om utfordringer med visuell oppmerksomhet (ikke syn) i leseopplæring eller i arbeid med tekstoppgaver i matematikk. Dette er ikke et diagnostisk verktøy. 

Kurset inneholder følgende:
(med forbehold om endring før kursstart)

• Etisk Bruk av Tester (e-læring)

• Innføring i psykometri (e-læring) [ for personer uten formell testkompetanse]

• Introduksjon til d2-R (e-læring)

• Bruk av d2-R
• Forskning og gyldighet
• Administrasjon
• Tolkning
• Multiple Choice test

Kursmateriell: 2 digitale testkreditter. Ved bruk av papirtest må testmateriell kjøpes inn fra Hogrefe etter gjennomført kurs. 

Krav for å bestå sertifisering: Godkjent innsending av 1 gjennomført anonymisert testing med kort tolkningsrapport av testresultatet.

 


 

Pris:

For PPT/kliniske kunder, eksisterende kunder med HTS års-lisens eller ved bruke papirtesten:
1 900 kr

KOMBINERT SERTIFISERING FOR ANSATTE I PPT
Samlet pris for sertifisering i d2-R og CFT-20-R:
3 700 kr

 

Betingelser: Standard 


 

Påmelding


 

Produsert av: Wikinggruppen

Produktet er lagt til i handlekurven din