Sertifiseringskurs i CFT 20-R for PPT

Non-verbal evnetester 

Kursholder: Vibeke Sending 

E-læringsplattform
Tilgang til e-læring 2. mars 2023 kl. 09:00
(E-læring må være gjennomført før det digitale kurset).
Estimert tid til å gjennomføre kursene: 6-8 timer.

Digitalt kurs på Zoom (obligatorisk oppmøte)
14. mars kl. 9:00- 11:00
(med forbehold om minst 3 påmeldte)

Den tyske Culture-Fair test (CFT 20-R) måler evnen til logisk resonnering  (under en viss grad av stress) uten at en persons språklige mestring på andrespråket eller kulturelle bakgrunn skal påvirke skårene. Hvor akademiske prestasjoner sier noe om en persons kunnskap mer generelt, så forteller evnetester noe om personens evne til å finne løsninger på nye ukjente og komplekse problemstillinger. 

Tester som CFT 20-R kan bidrar til å gi deg som utreder et raskt oversiktsbilde av en persons flytende resonnering for eksempel hvis du skal utrede utviklingsmessige lærevansker som lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker. Det er ikke lenger et kriteria at det skal være diskrepans mellom skårer på evnetester og skårer på tester som kartlegger spesifikke ferdigheter, men kunnskap om en persons flytende resonnering er allikevel nyttig for å sikre at man ikke trekker feil slutning for eksempel med personer med stort læringspotensial (såkalte dobbelteksepsjonelle elever), flerspråklige elever eller hos personer hvor det er mistanke om språkforstyrrelse. Den er tidseffektiv og kan i tillegg fjern-administreres via vår HTS-digitale testplattform.

CFT-20-R har tyske normer fra 2003/2004, men nye studier bl.a. ett fra 2022 med over 4000 3-4.trinns elever indikerer at både papirversjonen og den digitale versjonen har ekvivalente og gyldige normer. 

Språk: CFT 20-R finnes i papirversjon med instruksjoner på følgende språk: engelsk, dansk, nederlandsk, norsk, polsk, svensk, spansk og Tsjekkisk og i digital utgave med instruksjoner på arabisk, dansk, italiensk, norsk, russisk, svensk og tsjekkisk. 

Krav for å bestå sertifisering: Gjennomføring av e-læring, digitalt kurs samt godkjenning av 1 anonymisert testing med BOMAT/CFT 20-R med kort tolkningsrapport.

Kurset inneholder følgende: 
(med forbehold om endring før kursstart)

• Etisk Bruk av Tester i PPT/helse (e-læring)

• Innføring i psykometri (e-læring) [for de som ikke har formell testkompetanse]

• Multiple Choice test ved avslutning av hver e-læringsmodul

• CFT 20-R (digitalt kurs)

• Om testene (inkl. vurdering av gyldighet)
• Administrasjon
• Tolkning

Kursmateriell: 2 digitale testkreditter. Ved bruk av papirtest må testen bestilles inn fra Hogrefe.

 


 

Pris:
1 900 kr

KOMBINERT SERTIFISERING FOR ANSATTE I PPT
Samlet pris for sertifisering i d2-R og CFT-20-R:
3 700 kr

 

Betingelser: Standard 


 

Påmelding


 

Produsert av: Wikinggruppen

Produktet er lagt til i handlekurven din