Sertifiseringskurs i CFT 20-R for PPT/Helse

Non-verbal evnetester 

Kursholder: Vibeke J. Sending 

Digitalt kurs på Zoom/Teams (obligatorisk oppmøte)
23. november 2023 9:00-11:00 eller
14. mars 2024 kl. 9:00-11:00
Kurset blir kun avholdet med minst tre påmeldte deltagere. 

E-læringsplattform
Tilgang til e-læring 30 dager før kursdato (E-læring må være gjennomført før det digitale kurset).
Estimert tid til å gjennomføre e-læringen: 6-8 timer.

Den tyske Culture-Fair test (CFT 20-R) måler evnen til logisk resonnering  (under en viss grad av stress) uten at en persons språklige mestring på andrespråket eller kulturelle bakgrunn skal påvirke skårene. Hvor akademiske prestasjoner sier noe om en persons kunnskap mer generelt, så forteller evnetester noe om personens evne til å finne løsninger på nye ukjente og komplekse problemstillinger. 

Tester som CFT 20-R kan bidrar til å gi deg som utreder et raskt oversiktsbilde av en persons flytende resonnering for eksempel hvis du skal utrede utviklingsmessige lærevansker som lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker. Det er ikke lenger et kriteria at det skal være diskrepans mellom skårer på evnetester og skårer på tester som kartlegger spesifikke ferdigheter, men kunnskap om en persons flytende resonnering er allikevel nyttig for å sikre at man ikke trekker feil slutning for eksempel med personer med stort læringspotensial (såkalte dobbelteksepsjonelle elever), flerspråklige elever osv. Den er tidseffektiv og kan i tillegg fjern-administreres via vår digitale testplattform HTS.

CFT-20-R har tyske normer fra 2003/2004, men nye studier bl.a. ett fra 2022 med over 4000 3-4.trinns elever indikerer at både papirversjonen og den digitale versjonen har ekvivalente og gyldige normer. Europeiske sammenslåtte normer fra 2019 fant at normen ble justert ned 1 skalapoeng i den yngste og opp ett poeng i den eldste aldersgruppe sammenlignet med 2003/2004 normene. Vi vil oppdatere den norske utgaven i løpet av 2024 til 2019 normen. 

Språk: CFT 20-R finnes i papirversjon med instruksjoner på følgende språk: engelsk, dansk, nederlandsk, norsk, polsk, svensk, spansk og Tsjekkisk og i digital utgave med instruksjoner på arabisk, dansk, italiensk, norsk, russisk, svensk og tsjekkisk. 

Krav for å bestå sertifisering: Gjennomføring av e-læring, digitalt kurs samt godkjenning av 1 anonymisert testing med CFT 20-R med kort tolkningsrapport.

Kurset inneholder følgende: 

E-læring 

• Etisk Bruk av psykometriske tester i PPT/Helse

• Psykometri for PPT/Helse 

• Evne og evnetesting i PPT/Helse

Digitalt kurs

• CFT 20-R (digitalt kurs)

• Om testene (inkl. vurdering av gyldighet)
• Administrasjon
• Tolkning

Kursmateriell: 2 digitale testkreditter. Ved bruk av papirtest må testen bestilles inn fra Hogrefe.

 


 

Pris:

1 750 kr

Ved 3+ fra samme bedrift gis det 10 % rabatt. Ta kontakt for å bestille bedriftsinterne kurs.

 

Betingelser: Standard 

 


 

Påmelding


 

Produsert av: Wikinggruppen

Produktet er lagt til i handlekurven din