Gruppeledere:

Rannveig Lybeck og/eller Vibeke J. Sending

 

Nettverksgruppe for brukere av NEO-PI-3 – digitale møter

Hogrefe starter etter ønske fra våre kunder en nettverksgruppe for våre brukere av NEO-PI-3.

Nettverket møtes digitalt siste mandag i måneden. Første møte er 26.september kl. 15:00-15:45.

Vi har i første omgang plass til 10 personer, men vil utvide tilbudet etter hvert hvis det er stor etterspørsel.

Målet er at nettverksgruppene skal kunne fungere selvstendig etter hvert og støtte hverandre i bruk og tolkning av NEO-PI-3 og andre Hogrefe verktøy. 

Hogrefe setter tema for nettverksgruppen høsten 2022, men ønsker at nettverksgruppen i større grad melder inn ønsket tema etter hvert som den/de blir etablerte. 


 

26.september 2022 15:00-15:45 
Når i rekrutteringsprosessen bør vi bruke NEO-PI-3? Erfaringsdeling.

31.oktober 2022 15:00-15:45 
Etiske dilemma ved bruk av NEO-PI-3 i HR

28.november 2022 15:00-15:45 
Krysstolkning: en case

Tema for våren 2023 blir besluttet i løpet av våren. 

 


 

Ønsker du å være med? Meld deg på her:


 

Firma*

Ditt navn*

Telefon*

E-post*

Bruker NEO-PI-3 til

Sertifiseringsår

 

 


 

Produsert av: Wikinggruppen

Produktet er lagt til i handlekurven din