NEO-PI-3 er sertifisert av DNV

>> Mer informasjon om NEO-PI-3

NEO-PI-3 SertifiseringskursTirsdag 2. og onsdag 3. november

 Sted: 
Deichman Bjørvika, Anne-Cath. Vestlys plass 1, Oslo
• 2.november er det på møterom Trosterud på 5.etg.
• 3.november er det møterom Kampen 4.etg


NEO-PI-3 er en revidering av NEO PI-R, ett av verdens mest veldokumenterte og anvendte personlighetstester.
Den bygger på femfaktormodellen og beskriver personligheten ut fra fem globale trekk.

NEO-PI-3 er den eneste personlighetstesten som er utviklet for å måle alle personlighetstrekkene som inngår i denne modellen, og har i flere år vært et helt sentralt instrument i internasjonal personlighetsforskning.

NEO-PI-3 brukes eksempelvis i rekruttering og seleksjon, utviklingsprosesser i organisasjoner, karriererådgiving, coaching, samt for kliniske og terapeutiske formål.+

Testen er utviklet av de amerikanske forskerne Paul Costa Jr. og Robert McCrae, og er oversatt til norsk ved Øyvind L. Martinsen.


I samarbeid med professor Øyvind L. Martinsen, har vi gleden av å tilby et todagers kurs i administrering og tolkning av NEO-PI-3. Kurset henvender seg særlig til personer som ønsker å benytte NEO-PI-3 for seleksjon og lederutvikling.

Kurset tilfredsstiller kravet for lisensiering, og det utdeles kursbevis ved gjennomført deltakelse.

Deltakere vil etter endt kurs ha utfyllende kunnskaper om blant annet:

• Teorier om personlighet

• Trekkteori

• Teststatistikk
  – Variasjon og samvariasjon
  – Reliabilitet og validitet
  – Korrelasjon, regresjon og faktoranalyser

• NEO faktorer og fasetter

• Forskning på fem-faktormodellen

• Utfylling av profilark

• Hvordan gi tilbakemelding

• Etikk i testing

• NEO brukt i seleksjon
  – Jobbanalyse
  – Sosialt ønskverdige responser

• NEO brukt i lederutvikling
  – Jobbanalyse


 Øyvind L. Martinsen er professor ved Institutt for ledelse ogorganisasjon ved Handelshøyskolen BI. Han har doktorgradi motivasjons psykologi fra Psykologisk Fakultet ved Universitetet i Bergen. Martinsen har skrevet flere artikleri norske og internasjonale fagtidsskrifter om personlighet,motivasjon og kreativitet. Martinsen er i sin forskning særligopptatt av selvledelse, personlighetstrekk, lederevaluering og hvordan motivasjon og personlighet påvirker kreativitet. 


Generelle betingelser

Påmelding
Merk at påmeldingen er bindende.
Alle kursdager er obligatoriske.

Kursavgift
Kursavgiften er 16 000 NOK for begge dagene. Faktura for kursavgift blir sendt etter at kurset er avsluttet.
Alle priser er ekslusive merverdiavgift.

Avbestilling
Avbestilling skal sendes skriftlig. Ved avbestilling senest 4 uker før kursstart, debiteres 50% av kursavgiften.
Ved avbestilling mindre enn 4 uker før kursstart debiteres hele beløpet.

 


Påmeldingsskjema

 

Dato*:


 

Navn*

Arbeidsgiver*

Organisasjonsnummer

E-post*

Telefon*

Fakturaadresse*

Postnummer/Sted*

Evt. Rekvisisjonsnummer

 

 

Tidligere kompetanse, erfaring og utdanning innen testbruk:

 

 

Produsert av: Wikinggruppen

Produktet er lagt til i handlekurven din