NEO-PI-3 er sertifisert av DNV

>> Mer informasjon om NEO-PI-3

NEO-PI-3 Sertifiseringskurs – DigitaltMandag 7. og tirsdag 8. februar

Onsdag 27. og torsdag 28. april
 


NEO-PI-3 er en revidering av NEO PI-R, ett av verdens mest veldokumenterte og anvendte personlighetstester.
Den bygger på femfaktormodellen og beskriver personligheten ut fra fem globale trekk.

NEO-PI-3 er den eneste personlighetstesten som er utviklet for å måle alle personlighetstrekkene som inngår i denne modellen, og har i flere år vært et helt sentralt instrument i internasjonal personlighetsforskning.

NEO-PI-3 brukes eksempelvis i rekruttering og seleksjon, utviklingsprosesser i organisasjoner, karriererådgiving, coaching, samt for kliniske og terapeutiske formål.+

Testen er utviklet av de amerikanske forskerne Paul Costa Jr. og Robert McCrae, og er oversatt til norsk ved Øyvind L. Martinsen.

 


 

I samarbeid med professor Øyvind L. Martinsen, har vi gleden av å tilby et todagers kurs i administrering og tolkning av NEO-PI-3. Kurset henvender seg særlig til personer som ønsker å benytte NEO-PI-3 for seleksjon og lederutvikling.

Kurset tilfredsstiller kravet for lisensiering, og det utdeles kursbevis ved gjennomført deltakelse.

Deltakere vil etter endt kurs ha utfyllende kunnskaper om blant annet:

• Teorier om personlighet

• Trekkteori

• Teststatistikk
  – Variasjon og samvariasjon
  – Reliabilitet og validitet
  – Korrelasjon, regresjon og faktoranalyser

• NEO faktorer og fasetter

• Forskning på fem-faktormodellen

• Utfylling av profilark

• Hvordan gi tilbakemelding

• Etikk i testing

• NEO brukt i seleksjon
  – Jobbanalyse
  – Sosialt ønskverdige responser

• NEO brukt i lederutvikling
  – Jobbanalyse


 Øyvind L. Martinsen er professor ved Institutt for ledelse ogorganisasjon ved Handelshøyskolen BI. Han har doktorgradi motivasjons psykologi fra Psykologisk Fakultet ved Universitetet i Bergen. Martinsen har skrevet flere artikleri norske og internasjonale fagtidsskrifter om personlighet,motivasjon og kreativitet. Martinsen er i sin forskning særligopptatt av selvledelse, personlighetstrekk, lederevaluering og hvordan motivasjon og personlighet påvirker kreativitet. 


Tid:
Mandag 7. februar kl. 10–16 og tirsdag 8. februar kl. 10–17
Onsdag 27. april kl. 10–16 og torsdag 28. april kl. 10–17

Sted: 
Digitalt (Zoom)Generelle betingelser

Påmelding
Merk at påmeldingen er bindende.
Alle kursdager er obligatoriske.

Kursavgift
Kursavgiften er 14 500 NOK (eks moms) for begge dagene.
Faktura for kurset blir sent i forkant av kurset og må betales senest fire uker før oppstart (dvs. senest 7 januar 2022)

Avbestilling
Avbestilling skal sendes skriftlig.

Ved avbestilling senest 4 uker før kursstart, debiteres 50% av kursavgiften (du betaler 50 % av kursavgiften).

Ved avbestilling mindre enn 4 uker før kursstart debiteres hele beløpet (du belastes for hele beløpet, dvs. ingen retur av innbetalt kursavgift).

 


Påmeldingsskjema

 

 Kryssa i datum * 

Navn*

Arbeidsgiver*

Organisasjonsnummer

E-post*

Telefon*

Fakturaadresse*

Postnummer/Sted*

Evt. Rekvisisjonsnummer

 

 

Tidligere kompetanse, erfaring og utdanning innen testbruk:

 

 

Produsert av: Wikinggruppen

Produktet er lagt til i handlekurven din