NEO-PI-3 er sertifisert av DNV

>> Mer informasjon om NEO-PI-3

NEO-PI-3 Sertifiseringskurs – Digitalt


 

Tirsdag 23. og onsdag 24. august 
 


 

NEO-PI-3 bygger på femfaktormodellen og beskriver personligheten ut fra fem globale trekk. Den er en revidering av NEO PI-R, ett av verdens mest veldokumenterte og anvendte personlighetstester.

NEO-PI-3 er utviklet for å måle alle personlighetstrekkene som inngår i denne modellen, og har i flere år vært et helt sentralt instrument i internasjonal personlighetsforskning.

NEO-PI-3 brukes eksempelvis i rekruttering og seleksjon, utviklingsprosesser i organisasjoner, karriererådgiving, coaching, samt for kliniske og terapeutiske formål.

Testen er utviklet av de amerikanske forskerne Paul Costa Jr. og Robert McCrae, og er oversatt til norsk ved Øyvind L. Martinsen.

 


 

I samarbeid med professor Øyvind L. Martinsen, har vi gleden av å tilby et todagers kurs i administrering og tolkning av NEO-PI-3. Kurset henvender seg særlig til personer som ønsker å benytte NEO-PI-3 for seleksjon og lederutvikling.

Kurset tilfredsstiller kravet for lisensiering, og det utdeles kursbevis ved gjennomført deltakelse.

Deltakere vil etter endt kurs ha kunnskaper om blant annet:

• Teorier om personlighet

• Trekkteori

• Teststatistikk
  – Variasjon og samvariasjon
  – Reliabilitet og validitet
  – Korrelasjon, regresjon og faktoranalyser

• NEO faktorer og fasetter

• Forskning på fem-faktormodellen

• Utfylling av profilark

• Hvordan gi tilbakemelding

• Etikk i testing

• NEO brukt i seleksjon
  – Jobbanalyse
  – Sosialt ønskverdige responser

• NEO brukt i lederutvikling
  – Jobbanalyse


 Øyvind L. Martinsen er professor ved Institutt for ledelse ogorganisasjon ved Handelshøyskolen BI. Han har doktorgradi motivasjons psykologi fra Psykologisk Fakultet ved Universitetet i Bergen. Martinsen har skrevet flere artikleri norske og internasjonale fagtidsskrifter om personlighet,motivasjon og kreativitet. Martinsen er i sin forskning særligopptatt av selvledelse, personlighetstrekk, lederevaluering og hvordan motivasjon og personlighet påvirker kreativitet. 


Tid:

Tirsdag 23. august kl. 10–16 og onsdag 24. august kl. 10–17

Sted: 
Digitalt (Zoom)Generelle betingelser

Påmelding
Merk at påmeldingen er bindende.
Alle kursdager er obligatoriske.

Kursavgift
Kursavgiften er 14 500 NOK (eks moms) for begge dagene.
Faktura for kurset blir sent i forkant av kurset og må betales senest fire uker før oppstart.

Avbestilling
Avbestilling skal sendes skriftlig.

Ved avbestilling senest 4 uker før kursstart, debiteres 50% av kursavgiften (du betaler 50 % av kursavgiften).

Ved avbestilling mindre enn 4 uker før kursstart debiteres hele beløpet (du belastes for hele beløpet, dvs. ingen retur av innbetalt kursavgift).

 


 

Påmeldingsskjema

 

Dato:


Maks 15 plasser/kurs

 

Organisasjonsnummer

Bedrift/Organisasjon*

Ditt navn*

Telefon*

E-post*

 

FAKTURAADRESSE

E-post faktura (valgfritt)

Post/gateadresse*

Postnummer og sted*

Referanse (rette vedkommende for mottakelse av faktura)*

 

LEVERINGSADRESSE

Bedrift/Organisasjon/Navn*

Gateadresse* IKKE postboks

Postnummer og sted*

 

 

Tidligere kompetanse, erfaring og utdanning innen testbruk:

Hvor så du informasjon om kurset?
Annet:

 

 

 

Produsert av: Wikinggruppen

Produktet er lagt til i handlekurven din