Jobb med oss


 

 

Vi søker testutvikling- og
produktansvarlig HR
(junior- eller senior stilling)

 

Hogrefe

Siden 2008 har Hogrefe vært en del av familieeide Hogrefe Publishing Group som har over 70-års erfaring med testpublisering i Europa. Gruppen er i dag ledende utgivere av tester, litteratur og tidsskrift innenfor psykologi, med 400 ansatte og kontor i 16 land.  

Hogrefe Norge er inne i en spennende utvikling med etablering av et lokalt team med ansvar for testutvikling og salg på det norske marked. Dette er en unik mulighet til å være med på å forme testutviklingen i Norge. Kontoret ligger i Oscars Gate bak slottet, og som ansatt må du kunne delta fysisk i møter i løpet av uken.

Vi har en ledig 100 % stilling med tiltredelse snarest mulig.

All testutvikling skjer i samarbeid med interne og eksterne partnere. Produktansvarlig vil ha ansvar for prosjektbasert adapsjon og utvikling av arbeidspsykologiske tester til det norske marked. Testutvikling er en sentral oppgave i organisasjonen, og sammen med Branch Manager vil du realisere planene for testutvikling på kort og lang sikt.

Du som tiltrer i denne rollen, skal kunne skape nettverk i fagmiljøene og motivere interne og eksterne samarbeidspartnere til å levere til frist og sikrer at milepælene i testutviklingsplanen nås. I tillegg vil du ha faglig oppfølgingsansvar for HR-test-porteføljen i form av kundeoppfølging, salg, kurs og webinar.

For den rette kandidaten med minst fem års praktisk erfaring fra testutvikling, rekruttering og/eller lederutvikling vil det være mulig å søke en senior stilling hvor du også skal bidra til å bygge en konsulenttjeneste rettet mot våre kunder for å øke sannsynligheten at våre verktøy brukes på en etisk forsvarlig måte.

 

Arbeidsoppgaver

Prosjektledelse

 • Etterlevelse av internasjonal standard og etiske retningslinjer for testutvikling

 • Prosjektstyring/prosjekteierskap for de ulike testutviklingsprosjektene fra planlegging til publisering

 • Sikre effektiv og hensiktsmessig bruk av ressurser innad i et testutviklingsprosjekt

 • Medvirke i oversetting, pilotering, standardisering og normeringsarbeid

 • Medvirke til å utvikle en konsulenttjeneste for HR (for kandidat med rett kompetanse)

Strategisk arbeid

 • Medvirke til utviklingen av en langsiktig strategi for testutvikling på det norske HR marked

 • Medvirke til å utvikle en langsiktig strategi for å øke (for kandidat med rett kompetanse)

 

Administrative oppgaver

 • Administrative funksjoner knyttet til stillingen f.eks. kvartalsvis og årlig rapportering

 • Kundeservice knyttet til test- og testutvikling i HR

 • Ansvar for kursoppfølgning

 • Andre forefallende oppgaver i organisasjonen

Faglige oppgaver

 • Bidra til kursaktivitet, webinar eller medvirke i utviklingen av e-læringskurs på de tester og metoder som utvikles eller adapteres.

 • Konsulentoppdrag (for kandidat med rett kompetanse)

 

Din profil

Kompetanse

 • master i psykologi eller doktorgrad i psykologi fortrinnsvis organisasjonspsykologi. Du kan også være autorisert klinisk psykolog, men vi betaler ikke spesialisering eller vedlikehold av spesialisering da dette har begrenset relevans for stillingen. I særskilte tilfeller kan annen kompetanse vurderes.

 • Solid kompetanse i psykometri og/eller statistikk og metode

 • Testkompetanse eller erfaring med testutvikling/adapsjon av test

 • Sterke skriftspråklige ferdigheter på norsk og engelsk

 • Formell eller uformell prosjektleder erfaring og kompetanse

 • Kjennskap til det norske testmarkedet

 • Erfaring med rekruttering og/eller lederutvikling (krav om minst 2 års erfaring for junior stilling og minst 5 års erfaring for senior stilling)

 

Egenskaper

 • Du har sterke analytiske ferdigheter og liker å løse komplekse problemer

 • Du har gode planleggings- og gjennomføringsferdigheter og leverer til frist

 • Du tilegner deg nye ferdigheter raskt og arbeider effektivt

 • Du har gode samarbeidsferdigheter og er fleksibel i møte med personer og oppgaver

 • Du er selvstendig og ansvarsbevisst

 • Du er utadvendt og trives med å skape nettverk og vedlikeholde relasjoner til samarbeidspartnere
   

Vi tilbyr deg en fleksibel arbeidsplass hvor du i stor grad styrer egne arbeidsoppgaver innenfor de avtalte rammene (særskilt uavhengig stilling). Vi kan tilby et internasjonalt samarbeidsforum for å videreutvikle dine ferdigheter.

Noe reisevirksomhet må påregnes. Kvalifiserte søkere vil løpende bli kalt inn til intervju.

Stillingstype: Fast
Stillingsprosent: 100 %
Antall stillinger: 1
Søknadsfrist: Raskest mulig

Vi ser frem til å motta din søknad. Ta kontakt hvis du har spørsmål. Søknad og CV sendes til vibeke.sending@hogrefe.no

Vibeke J. Sending
Branch Manager 
Kontakt +47 41381305


 

Produsert av: Wikinggruppen

Produktet er lagt til i handlekurven din