Datasikkerhet i Hogrefe Testsystem

Vi setter høyeste mulig standard for behandling av personopplysninger ut fra alle gjeldende lover angående personvern. Personopplysninger som blir lagret i Hogrefe Testsystem vil kun bli behandlet innenfor de retningslinjer som beskrevet her.

Forbindelsene mellom kunder (online plattform for testadministrasjon) og server (hogrefe-online.com) på den ene siden, så vel som mellom testpersoner (testområde) og (hogrefe-online.com) på den andre siden, foregår utelukkende via krypterte SSL forbindelser.

Av nøyaktighets- og sikkerhetshensyn, blir moderne datasikkerhetsprosedyrer benyttet for å verne personopplysninger og motvirke uautorisert tilgang eller misbruk. Prosedyrene inkluderer:

• Testbrukere må autentiseres på forhånd (brukernavn og passord)

• Dataoverføring via en SSL-kryptert forbindelse

• Sikring av server gjennom brannmursystemer

• Tilgang til servere er begrenset til port 443

Våre standarder er i overensstemmelse med gjeldende personvern- og databeskyttelseslover og GDPR (General Data Protection Regulation). En fullstendig liste over tekniske og organisatoriske rutiner kan oppgis ved forespørsel.

 

Samtykke til datainnsamling

For å sikre at testpersoner gir samtykke til at deres data blir innsamlet og behandlet, må testbrukere signere Hogrefes databehandleravtale som inneholder detaljert redegjørelse av hvordan GDPR ivaretas. Testbruker kan legge inn samtykkeskjema i forkant av testing.

 

Automatisk sletting

Slettefunksjonen gjør det mulig for testbrukeren å legge inn automatisk sletting av data fra Hogrefe Testsystem etter en bestemt periode.

 

PDF-rapport

Før en PDF-rapport settes opp, kan navnet på testpersonen oppgis (og navnet kommer da til å vises i PDF-rapporten). Imidlertid vil navnet kun fremkomme her og vil ikke bli lagret i Hogrefe Testsystem.


 

Produsert av: Wikinggruppen

Produktet er lagt til i handlekurven din