Kommer i vinter: ABAS-3 på norsk

Adaptive Behavior Assessment System, Third Edition

 

• Vurdering av adaptiv funksjon hos personer i alderen 0 til 89 år


• Svensk-danske normer, i tillegg til originale amerikanske normer 


• Oversettelse av Cathrine S Holsen Gardner og faglig granskning og kulturell tilpasning til norske forhold av Lene Søvold og Beate Ørbeck

Ved utredning og oppfølging av kogitive eller atferdsrelaterte utviklingsforsinkelser og utviklingsrelaterte psykiske tilstander, er vurdering av både kognitiv funksjon og adaptiv funksjon nødvendig. ABAS-3 tilbyr en standardisert og enhetlig metode for å kartlegge en persons adaptive funksjon gjennom hele livsløpet, fra forskjellige informanters perspektiver. 

Nyheter i ABAS-3 er, forutenom et revidert og oppdatert innhold i items, muligheten til å vurdere adaptiv funksjon hos flere aldersgrupper enn tidligere.

Materiellet inneholder en norsk manual og fem forskjellige vurderingsskjemaer, som er tilpassede for forskjellige aldersspenn:

• Foreldreskjemaet fylles ut av foreldre eller omsorgspersoner, og finnes i én versjon for alderen 0-5 år og én versjon for alderen 5-21 år. 


• Førskoleskjemaet fylles ut av førskolelærere eller annet barnehagepersonell for barn i alderen 2-5 år. Lærerskjemaet fylles ut av lærere eller annet pedagogisk personell i grunnskolen eller i videregående skoler for personer i alderen 5–21 år.

• Voksenskjemaet kan fylles ut som en selvrapportering eller av nærstående, og kan brukes for personer i alderen 16-89 år.

 

Den norske versjonen av ABAS-3 inneholder svenske-danske normer for alderen 5-21 år, i tillegg til amerikanske normer for samtlige aldersgrupper.

 

Abonner på vårt nyhetsbrev for informasjon om lanseringen!

 

 


 

Produsert av: Wikinggruppen

Produktet er lagt til i handlekurven din