ABAS-3 Intervention Planner

Intervention Planner er en tilleggsressurs til ABAS-3, som inneholder forslag til intervensjoner og tiltak med utgangspunkt hver enkelt påstand i hvert av funksjonområdene. Det gis konkrete forslag på intervensjoner og tiltak for å øke den adaptive funksjonen innen hvert funksjonområde. Intervention Planner finnes foreløpig kun på engelsk.

Intervention Planner inneholder fem kapittel, der hvert kapittel tilsvarer et vurderingsskjema. I hvert kapittel presenteres samtlige påstander i nummerert rekkefølge, for ett funksjonsområde om gangen. For hver påstand gis en kort beskrivelse av passende intervensjoner og tiltak, som har som formål å styrke den spesifikke adaptive atferden som påstanden handler om.

Her er et eksempel på hvordan det kan se ut i Intervention Planner. Denne påstanden tilhører det adaptive funksjonområdet Self-Care (Egenomsorg) i Foreldreskjema 0–5 år:

 

 

For å underlette bruken av Intervention Planner, finner du en oversikt over navnene på de forskjellige vurderingsskjemaene, de adaptive domenene og de adaptive funksjonsområdene på engelsk samt på norsk i tabellen nedenfor.


Form


Vurderingsskjema

Adult Form, self-report

Voksenskjema, selvrapportering

Adult Form, rated by others

Voksenskjema, nærstående

Parent Form

Foreldreskjema (5‒21 år)

Parent/Primary Caregiver Form

Foreldreskjema (0–5 år)

Teacher Form

Lærerskjema (5–21 år)

Teacher/Daycare Provider Form

Førskoleskjema (2–5 år)

 

Adaptive domain

 

Adaptivt domene

Conceptual domain (CON)

Kognitivt domene (KOG)

Practical domain (PR)

Praktisk domene (PRA)

Social domain (SO)

Sosialt domene (SOC)

 

Adaptive skill area

 

Adaptivt funksjonsområde

Communication (Com)

Kommunikasjon (Kom)

Community Use (CU)

Samfunnsdeltakelse (Sam)

Functional Academics (FA)

Funksjonelle skoleferdigheter (Kun)

Functional Pre-Academics (FA)

Funksjonelle førskoleferdigheter (Kun)

Health and Safety (HS)

Helse og sikkerhet (HS)

Home Living (HL)

Vaglige hjemmeaktiviteter (VF)

Leisure (LS)

Fritid (Fri)

Motor (MO)

Motorikk (Mot)

School Living (SL)

Daglige aktiviteter (VF)

Self-Care (SC)

Egenomsorg(SO)

Self-Direction (SD)

Självstyrning (SS)

Social (Soc)

Sosialt (Soc)

Work (WK)

Arbeid (Arb)

 

General Adaptive Composite (GAC)

 

 

Generell adaptiv
funksjon (GAF)

 

 

 


 

Produsert av: Wikinggruppen

Produktet er lagt til i handlekurven din