FAQ ABAS-3

Hvordan fungerer vurderingsverktøyet?

Hvert vurderingsskjema inneholder drøyt 200 påstander, som er delt inn etter funksjonsområde og som presenteres i stigende vanskelighetsgrad. Hver påstand vurderes på en firepunkts graderingsskala etter hvor ofte den aktuelle atferden utføres når det er nødvendig.

Graderingen '0' innebærer at den vurderte personen ikke har forutsetningene for eller evnen til å utføre den aktuelle atferden, eksemplevis grunnet lav alder eller en funksjonsnedsettelse.

Hvis den vurderte personen har forutsetningene og evnen til å utføre den aktuelle atferden, vurderes påstanden som 1-3 avhengig av hvor ofte atferden utføres selvstendig og uten hjelp.

1 tilsvarer 'aldri eller nesten aldri', 2 'iblant' og 3 'alltid eller nesten alltid'.

 


 

Hvordan beregnes og presenteres resultatet?

Råskårene regnes sammen for hvert funksjonsområde for seg, og konverteres så til skalerte skårer (M = 10, SD = 3). De skalerte skårene summeres, og konverteres deretter til standardskårer (M = 100, SD = 15) for adaptive domener og GAF. De skalerte skårene og standardskårene kan deretter føres inn i en grafisk profil.

 


 

Hvilket vurderingsskjema skal jeg velge hvis to forskjellige skjemaer fungerer for alderen til den som skal vurderes?

Veiledning for dette finnes på side 20 i manualen. Kort oppsummert:

  • Bruk Foreldreskjema 0–5 år og Førskoleskjema 2–5 år for 5-åringer som går på førskole eller som mistenkes å ha et lavere funksjonsnivå.
  • Bruk vurderingsskjemaene for 5–21 år for 5-åringer som har begynt i grunnskolen samt for ungdommer i alderen 16-21 år som går i grunnskolen eller på videregående skole.
  • Velg Voksenskjema 16–21 år for personer som ikke lenger går i grunnskolen eller på videregående skole.

 

Produsert av: Wikinggruppen

Produktet er lagt til i handlekurven din