E-læringskurs – Etisk bruk av arbeidspsykologiske tester 


500-501
500 kr
Legg i kurv

 

Etisk bruk av arbeidspsykologiske tester

E-læringskurs

Les mer om Hogrefe arbeidspsykologiske tester

 

Hvem er kurset relevant for?

Alle ansatte i HR som bruker arbeidspsykologiske tester i deres hverdag eller studenter som ønsker å jobbe i HR sektoren etter fullført studie. Det stilles ikke krav til at man har testkompetanse i spesifikke tester for å ta kurset.

 

Om kurset

Dette kurset har som formål å utruste deg som testbruker og bidra til at du bruker tester hensiktsmessig, med profesjonalitet og på en etisk forsvarlig måte.

Du kan stoppe og gå ut av kursplattformen når du vil, og logge deg inn igjen når du er klar til å fortsette. Du har én måned på å gjennomføre kurset, før lenken slutter å virke. For å bestå kurset og få kursbevis, må du ha lest minst 80 % av teksten og svart korrekt på 80 % av spørsmålene. Det er mulig å besvare oppgavene flere ganger.

Det er estimert at det tar ca. 2-3 timer å gjennomføre kurset.

 

Innhold

Forskning støtter antagelsen om at rett bruk av psykologiske tester øker treffsikkerheten i rekruttering og seleksjon, samt at tester kan ha nytteverdi i personlig utvikling av ansatte (Schmidt, 2016; Costa& McCrae, 2008). Bruk av tester gir deg imidlertid ikke bare fordeler. Som testbruker har du både et juridisk- og etisk ansvar, og du plikter å anvende tester profesjonelt og i tråd med rådende retningslinjer i fagfeltet.

I dette kurset vil du bli introdusert til International Test Commission (ITC) Retningslinjer for testbruk (2013). Den norske versjonen av retningslinjene er oversatt av Testpolitisk utvalg i Norsk Psykologforening (NPF), og omtales ofte kun som Testetiske retningslinjer. Retningslinjene beskriver profesjonelle- og etiske standarder for testbruk, uavhengig av om testing skjer innen psykisk helsevern eller i en arbeidspsykologisk kontekst. Retningslinjene er med andre ord styrende for all bruk av psykologiske tester.

ITC har også utviklet spesifikke Retningslinjer for digitale tester (2005). Disse retningslinjene tar for seg utfordringer knyttet til IT-administrerte tester, og er derfor relevant for de fleste brukere innen det arbeidspsykologiske fagfeltet.

Selv om dette kurset primært vil fokusere på juridiske- og etiske plikter i en arbeidspsykologisk kontekst, anbefales du å lese gjennom begge retningslinjene i sin helhet før du går videre i kurset.

Kurset består av 6 ulike tema eller bolker. Tematisk er kurset lagt opp som en typisk testprosess: Det begynner med temaet testforberedelser og ender med temaene tilbakemelding og evaluering.

Hvert tema berører aktuelle juridiske- og etiske betraktninger ved testing innen HR, og avsluttes med praktiske oppgaver. For å komme videre i kurset må du besvare oppgavene. Ditt svar vil ikke være poenggivende, og inngår ikke i vurderingen av bestått kurs. Oppgavene har utelukkende som målsetning å skape refleksjon rundt kursets innhold.

Du finner retningslinjene her:

«Internasjonale retningslinjer for testetikk (2013)»

«Retningslinjer for digitale tester (2005)»

 

Betingelser

Standard

 


  

 

 

Til E-læringskursene bruker vi Klarna som leverandøren av kassen vår. Dette innebærer at vi kan overføre dine personopplysninger i form av kontakt- og ordredetaljer til Klarna når siden med kassen er lastet opp, for at Klarna skal håndtere ditt kjøp. Dine overførte personopplysninger blir behandlet i tråd med Klarnas egen personvernerklæring.


Hvis du er innlogget e-handelskunde, må du først logge ut for å kunne kjøpe e-læringskurs via Klarna.


Som standard får du tilgang til e-læringskurset i 30 dager.


 

Andre kikket på:
Produsert av: Wikinggruppen

Produktet er lagt til i handlekurven din