d2-R

Oppmerksomhets- og konsentrasjonstest for vurdering av barn og voksne

d2-R, komplett
866-200
1 545 kr
Legg i kurv
d2-R, manual (svensk)
466-201
1 270 kr
Legg i kurv
d2-R, øvingsblankett. 10 stk*/pakke. Angi antall pakker.
866-202
110 kr
Legg i kurv
d2-R, svarark. 10 stk*/pakke. Angi antall pakker.
466-203
255 kr
Legg i kurv
d2-R, evalueringsblankett. 10 stk*/pakke. Angi antall pakker.
866-204
110 kr
Legg i kurv
d2-R. 1-9 tester. Pris/stk
866-052
160 kr
Legg i kurv
d2-R. 10-49 tester. Pris/stk
866-053
120 kr
Legg i kurv
d2-R. 50 tester eller mer. Pris/stk
866-054
105 kr
Legg i kurv

 

Oppmerksomhets- og konsentrasjonstesten d2
– revidert versjon (d2-R)

Av: R. Brickenkamp, L. Schmidt-Atzert, D. Liepmann

Hensikt: Oppmerksomhets- og konsentrasjonstest

Alder: 9 – 60 år (papirversjon) 18-55 år (digital versjon)

Administrasjon: Individuell eller gruppe

Brukergruppe: Autorisert psykolog, sertifiserte brukere

Tidsbruk: ca. 10 minutter med instruksjoner og øving

Språk: Norsk versjon med tyske normer (papirversjon) og europeiske normer (digital versjon)

 


 

d2-R er en rask og pålitelig test som måler oppmerksomhets- og konsentrasjonsevne. Testen tar mindre enn 10 minutter å gjennomføre og kan brukes til både kliniske formål og innen arbeids- og organisasjonspsykologi.  

d2-R er en videreutvikling/revidering av det niende opplaget av testen d2. Testen publiseres nå i papirversjon med tyske normer for personer i alderen 9 til 60 år, og som en digital versjon med europeiske normer for personer i alderen 18 til 55 år. Testen måler testpersonens konsentrasjonsevne under tidspress, og gir et mål på hvor hurtig og nøyaktig personen kan skille spesifikke visuelle stimulus fra lignende visuelle stimuli.

Det er gjennomført en rekke endringer i forbindelse med revideringen: Antall testoppgaver er økt for å motvirke takeffekter, visse skalaer er bedret og noen av skalaene er fjernet. d2-R gir resultat på skalaene Konsentrasjon (KL), Antall bearbeidde målobjekt (eller arbeidstempo [BZO, tidligere GZ]) og Nøyaktighet (F%; dvs. feilprosent). Rapporten belyser også hvilke type feil testpersonen har gjort ved besvarelsen, noe som kan gi en indikasjon på om testen har blitt gjennomført i tråd med instruksjonene.

Til papirversjonen av d2-R finnes et nytt testmaterial bestående av tre deler. Den selvkopierende testblanketten forenkler poengsettingen og reduserer risikoen for feil ved skåring. På instruksjons- og øvingsblanketten som gis til testpersonen, oppsummeres de viktigste instruksjonene og testpersonen presenteres for to øvingsoppgaver. På skåringsblanketten sammenstilles personens skårer, og resultatet kan også presenteres grafisk. Papirversjonen kan brukes for å teste barn, ungdom og voksne fra 9 til 60 år.

Digital versjon 

Den digitale versjonen av d2-R, som tilbys i Hogrefe Testsystem, HTS, er helt selvinstruerende og gjennomføres på en datamaskin eller et nettbrett. Etter en gjennomført testing kan resultatet avleses på skjermen, og kan lagres eller skrives ut i form av en resultatrapport. Den digitale versjonen kan brukes for å teste voksne personer i alderen 18 til 55 år.

Den nye svenske manualen inneholder en beskrivelse av testen, samt instruksjoner for administrering, poengsetting og tolkning av testresultatet. I manualen beskrives det omfattende utviklingsarbeidet med d2-R i Tyskland, samt studier fra ulike bruksområder. Manualen gir også en beskrivelse av den digitale versjonen av d2-R, samt den europeiske normeringen av denne.

De tyske normene til papirversjonen ble innsamlet i 2007-2008 og består av 4024 besvarelser fra personer i alderen 9 til 60 år. De europeiske normene til den digitale versjonen ble samlet inn i 2015, og stammer fra 10 europeiske land: Tsjekkia, Danmark, Finnland, Frankrike, Tyskland, Italia, Nederland, Norge, Sverige og England. De europeiske normene består av besvarelser fra 2100 personer i alderen 18 til 55 år. De europeiske normene finnes både som totalnorm og som aldersspesifikke normer. Totalnormen kan anvendes ved f.eks. rekruttering, og de aldersspesifikke normene anbefales til klinisk bruk.

 


  


 

d2-R komplett består av en svensk manual, selvkopierende svarark, 10 stk.*, instruksjons- og øvingsblankett, 10 stk.* og evalueringsblankett 10 stk.*. 

 


 

Årslisens for Hogrefe Testsystem, HTS, kommer i tillegg til prisen for de enkeltstående digitale testene: 

HR-versjon: Årslisens 2 200 kr per bruker.
HTS HR-versjonen er spesielt tilpasset kunder som arbeider innen personalutvelgelse – og utvikling.

Klinikerversjon er kostnadsfritt ut 2023: Årslisens er normalt 1 750 kr per bruker for klinikerversjon.
HTS klinikerversjonen er spesielt tilpasset kunder som arbeider innen spesialisthelsetjenestene og klinikker.

 


* Forbruksmateriell

Alle priser er eksklusive moms og eventuell frakt


Andre kikket på:
Produsert av: Wikinggruppen

Produktet er lagt til i handlekurven din