CFT 20-R

Nonverbal evnetest for vurdering av barn og voksne

CFT 20-R, Komplett
850-200
1 630 kr
Legg i kurv
CFT 20-R, Svensk manual (2016)
450-201
1 155 kr
Legg i kurv
CFT 20-R, Testhefte, 1 stk.
850-202
115 kr
Legg i kurv
CFT 20-R, Svar-ark
10 stk*/pakke.
Angi antall pakker.

850-203
305 kr
Legg i kurv
CFT 20-R, Resultatskjema
10 stk*/pakke.
Angi antall pakker.

850-204
95 kr
Legg i kurv
CFT 20-R, 1-9 tester. Pris/stk
850-211
185 kr
Legg i kurv
CFT 20-R, 10-49 tester. Pris/stk
850-212
145 kr
Legg i kurv
CFT 20-R, 50 tester eller mer. Pris/stk
850-213
130 kr
Legg i kurv

 

Cattell’s Fluid Intelligence Test, Scale 2

Av: Raymond B. Cattell & Rudolf H. Weiß

Alder: 8 ½ år til 60 år

Administrasjon: Individuell eller i gruppe

Tidsbruk: 35–65 min

Språk: Norsk versjon

 


 

Brukergruppe: Autorisert Psykolog eller Cand.ed, cand.paed med fordypning i pedagogisk-psykologisk rådgivning og cand paed spes (UiO); Masterprogrammet i spesialpedagogikk og masterprogrammet i pedagogikk med studieretning pedagogisk-psykologisk rådgivning fra UiO. Pedagogers bruk av testen er begrenset til vurderinger av læreforutsetninger i en opplæringskontekst.

Ved førstegangsbestilling må det fremlegges dokumentasjon på utdanning.

Format: Papir og penn, digital versjon

Cattell’s Fluid Intelligence Test, Scale 2 (CFT 20-R) er en evnetest med ikke-verbale oppgaver som administreres ved hjelp av muntlige eller skriftlige instruksjoner. CFT 20-R kan enten administreres på datamaskin eller ved bruk av penn og papir. Testen tar utgangspunkt i Cattells teori om flytende intelligens, og er en videreutvikling og revidering av tidligere testversjoner. CFT 20-R kan benyttes som en første test for evnebedømming i forkant av en eventuell utredning med mer omfattende testbatterier.

CFT 20-R kan benyttes av psykologer og spesialpedagoger for å vurdere evnenivå hos barn innen Pedagogisk-psykologisk tjeneste og barne- og ungdomspsykiatrien. Testen kan også være aktuell i vurderinger av lærevansker hos voksne, samt i ulike kliniske- og nevropsykologiske sammenhenger. CFT 20-R kan også benyttes i andre sammenhenger der kartlegging av evnenivå er av interesse, som for eksempel i arbeidslivet, innen trafikkpsykologi, samt i forskning.

CFT 20-R består av to deler, Del 1 og Del 2. Samlet består de to delene av totalt åtte deltester, som måler fire evneområder: Logiske serier, Klassifikasjon, Matriser og Topologiske slutninger. Alle oppgavene består kun av grafiske figurer og hver oppgave har fem svaralternativer. Testleder kan velge å administrere fullversjonen av testen med både Del 1 og Del 2 (totalt åtte deltester) eller kortversjonen som kun består av Del 1 (fire deltester). Samtlige deltester skal gjennomføres innenfor en gitt tidsramme. Det er imidlertid mulig å utvide testtiden for de fire deltestene i Del 1 dersom ønskelig.

CFT 20-R fullversjon med normal testtid tar ca. 60 minutter å gjennomføre (inkludert instruksjoner). Kortversjonen av CFT 20-R vil kunne besvares i løpet av ca. 35-40 minutter.

Legg merke til at følgende gjelder ved testing av voksne: For papirversjonen av CFT 20-R finnes det kun normer for kortversjonen (Del 1). Normene inkluderer besvarelser fra personer i alderen 20 til 60 år. For den digitale versjonen av CFT 20-R (HTS) er det voksennormer (20 – 60 år) for Del 1 og Del 2.

For barn og unge fra 8 ½ år til 20 år finnes det normer for både Del 1 og Del 2 i både papirversjonen og den digitale versjonen av testen.

Praktisk gjennomføring av testen, samt resultater

CFT 20-R kan gjennomføres digitalt eller ved bruk av penn og papir. Dersom sistnevnte benyttes, skriver testpersonen svarene sine på et eget, selvkopierende svar-ark. Evalueringsskjemaet inneholder retningslinjer for skåring av svar, og råskårer omregnes til aldersnormerte IQ-skårer. Den digitale versjonen gir resultater i form av både IQ-skårer og en prestasjonsprofil. I resultatrapporten vises også de viktigste statistiske parameterne (skåredifferanser og konfidensintervall), samt en kort instruksjon for tolking.

Normer og utprøving i Norge og Sverige

De norske og svenske versjonene av CFT 20-R publiseres med tyske normer fra 8 ½ år til og med 60 år. Normene ble samlet inn mellom 2003 og 2004, og normgruppen består av totalt 3961 personer.

I Norge og Sverige ble det under årene 2015 og 2016 gjennomført en utprøving av CFT 20-R. Den digitale versjonen av testen ble prøvd ut på et utvalg (n=234) av norske ungdommer i alderen 12 til 17 år. Versjonen med papir og penn ble testet på et utvalg (n=123) av svenske barn i alderen 8 til 13 år. Begge utprøvingene beskrives i den svenske manualen.

Les mer om HTS

 


 

 
 

CFT 20-R komplett inkluderer en svensk manual, norske testhefter (2 stk.), norske svar-ark (10 stk.) og resultatskjema (10 stk.).

 


 

Årslisens for Hogrefe Testsystem, HTS, kommer i tillegg til prisen for de enkeltstående digitale testene: 

Klinikerversjon: Årslisens 1 750 kr per bruker.
HTS klinikerversjonen er spesielt tilpasset kunder som arbeider innen spesialisthelsetjenestene og klinikker.

HR-versjon: Årslisens 2 200 kr per bruker.
HTS HR-versjonen er spesielt tilpasset kunder som arbeider innen personalutvelgelse – og utvikling.

 


* Forbruksmateriell

Alle priser er eksklusive moms og eventuell frakt

 

Andre kikket på:
Produsert av: Wikinggruppen

Produktet er lagt til i handlekurven din