AMI

Seleksjon, team- og lederutvikling, karriereveiledning, idrettspsykologi og personlighet- og motivasjonsforskning

AMI engelsk manual
inkl. norsk manualsupplement (pdf) 

831-050
1 655 kr
Legg i kurv
AMI. 1 til 9 tester. Pris/stk
831-052
400 kr
Legg i kurv
AMI. 10 til 49 tester. Pris/stk
831-053
305 kr
Legg i kurv
AMI. 50 stk og flere tester. Pris/stk
831-054
275 kr
Legg i kurv

Achievement Motivation Inventory (AMI)

 

Av: Schuler, Thornton III, Frintrup, Prochaska
Norsk versjon: Dorothee Storch

Hensikt: Seleksjon, team- og lederutvikling, karriereveiledning, idrettspsykologi og personlighet- og motivasjonsforskning

Alder: Fra 16 år og oppover

Administrasjon: Individuell eller gruppe via Hogrefe Testsystem, HTS

Brukergruppe: Autorisert psykolog eller sertifisert bruker

Tidsbruk: 35 minutter

Språk: Norsk versjon

 


 

I dagens arbeidsmarked er prestasjonskultur og prestasjonsledelse viktigere enn noen gang. Motiverte ledere og medarbeidere som har kunnskap om hva som får dem til å prestere på sitt beste, er et unikt konkurransefortrinn.

Achievement Motivation Inventory (AMI) måler personlige forskjeller i motivasjon for å prestere i arbeidslivet. AMI er basert på antagelsen om at prestasjonsmotivasjon er avhengig av hvordan ulike sider (dimensjoner) ved ens personlighet er orientert mot prestasjon.

Testen belyser hvordan personens motivasjon bidrar til å fremme eller hemme personens arbeidssuksess. Testen baserer seg på 17 personlighetsdimensjoner eller «prestasjonsorienteringer»: Utholdenhet, Dominans, Optimisme, Fleksibilitet, Flow, Fryktløshet, Lærevilje, Preferanse for vanskelige oppgaver, Uavhengighet, Selvkontroll, Internalisering, Kompenserende anstrengelse, Prestasjonsstolthet, Statusorientering, Konkurranseorientering og Målorientering. Hver av de 17 dimensjonene måles ved hjelp av 10 item, som i all hovedsak er formulert på en arbeidsrettet måte.

Personens resultat sammenlignes med en norsk normgruppe bestående av 635 personer, med henholdsvis 44,7% menn og 55,3% kvinner. Resultatet på de 17 dimensjonene presenteres i en totalskåre, samt i form av tre overordnede faktorer:

  • Ambisjon: Personens behov for å sette seg utfordrende mål og arbeide mot disse
  • Selvtillit: Personens trygghet på å nå sine mål
  • Selvkontroll: Personens kapasitet til å opprettholde innsats og jobbe målrettet

Testen gjennomføres elektronisk via vårt testsystem (Hogrefe Testsystem, HTS). Det tar ca. 35 minutter å besvare hele testen. Les mer om HTS

Den norske versjonen av AMI selges sammen med en engelsk manual (papirformat) og et norsk manualsupplement (pdf-format).

Sertifisering i bruk av Achivement Motivation Inventory - AMI

Bjørnson Organisasjonspsykologene, et av Norges ledende fagmiljøer innen ledelse og arbeidsmiljøutvikling, har i samarbeid med Hogrefe gleden av å presentere prestasjonsmotivasjonstesten AMI på norsk. Bjørnson Organisasjonspsykologene gjennomfører sertifiseringskurs for personer som vil benytte AMI innen seleksjon, utvikling av prestasjonsteam, ledere og medarbeidere.

 


 Vi har for øyeblikket tekniske problemer med bruk av HTS på nettbrett. Vi anbefaler derfor at digital testing gjennomføres på PC. 

 


 

Årslisens for Hogrefe Testsystem, HTS, kommer i tillegg til prisen for de enkeltstående digitale testene: 
HR-versjon: Årslisens 2 200 kr per bruker.
HTS HR-versjonen er spesielt tilpasset kunder som arbeider innen personalutvelgelse – og utvikling.

 


 Alle priser er eksklusive moms og eventuell frakt


 

Andre kikket på:
Produsert av: Wikinggruppen

Produktet er lagt til i handlekurven din