ABAS-3

Vurdering av adaptiv funksjon fra 0 til 89 år

ABAS-3, Manual norsk
860-301
3 120 kr
Legg i kurv
ABAS-3, Komplett Barn & Ungdom med Intervensjonsguide
860-300
6 795 kr
Legg i kurv
ABAS-3, Komplett Voksen med Intervensjonsguide
860-310
5 095 kr
Legg i kurv
ABAS-3, Foreldreskjema 0-5 år. 10 stk*/pakke. Angi antall pakker.
860-302
595 kr
Legg i kurv
ABAS-3, Foreldreskjema 5-21 år. 10 stk*/pakke. Angi antall pakker.
860-303
595 kr
Legg i kurv
ABAS-3, Førskoleskjema 2-5 år. 10 stk*/pakke. Angi antall pakker.
860-304
595 kr
Legg i kurv
ABAS-3, Lærerskjema 5-21 år. 10 stk*/pakke. Angi antall pakker.
860-305
595 kr
Legg i kurv
ABAS-3, Voksenskjema 16-89 år. 10 stk*/pakke. Angi antall pakker.
860-306
595 kr
Legg i kurv
ABAS-3, Intervensjonsguide 0–89 år.
860-320
1 650 kr
Legg i kurv

Adaptive Behavior Assessment System, Third Edition

 

Av: Patti L. Harrison & Thomas Oakland

Fagkonsulenter for norsk versjon: Beate Ørbeck og Lene Søvold

Hensikt: Vurdering av adaptiv funksjon

Alder: 0–89 år

Administrasjon: Individuell

Brukergruppe: Aut. psykolog

Tidsbruk: 30–60 min (utfylling av vurderingsskjema)

Språk: Norsk versjon

Utgivelseår: 2020

 

 


 

Kurs

Se kurs i ABAS-3


 

ABAS-3 intervensjonsguide

ABAS-3 intervensjonsguide

Se eksempelsider fra intervensjonsguiden

 


 

ABAS-3 er et standardisert vurderingsverktøy som kan brukes for vurdering av adaptiv funksjon hos barn, ungdom og voksne i alderen 0 til 89 år. Vurdering av adaptiv funksjon inngår vanligvis  i en utredning av intellektuell funksjonsnedsettelse. Det kan også være aktuelt å vurdere adaptiv funksjon ved andre utviklingsrelaterte diagnoser som ADHD og ASF, ved hjerneskader eller ved hjernesykdommer som Alzheimers.

Ved hjelp av vurderinger fra foreldre, (før)skolepersonell eller nærstående samt selvrapportering (voksne) gir ABAS-3 informasjon om en persons adaptive funksjon. I ABAS-3 presenteres adaptiv funksjon basert på tre adaptive domener: Kognitivt, Sosialt og Praktisk (i henhold til AAIDDs og WHOs modell om adaptiv funksjon). Hvert domene kan igjen deles inn i flere adaptive funksjonsområder. ABAS-3 gir et overordnet normert mål, Generell adaptiv funksjon (GAF), og en normbasert skåre for hvert funksjonsområde og hvert domene. I det kognitive domenet inngår funksjonsområdene Kommunikasjon, Funksjonelle (før)skoleferdigheter og Egenledelse. I det sosiale domenet inngår Fritid og Sosialt. I det praktiske domenet inngår Samfunnsdeltakelse, Daglige (hjemme)aktiviteter, Helse og sikkerhet og Egenomsorg. For små barn finnes også funksjonsområdet Motorikk og for øvrige aldersgrupper Arbeid.

Den norske versjonen av ABAS-3 omfatter en norsk manual og fem vurderingsskjemaer for forskjellige aldersspenn og respondenter:

  • Foreldreskjema (0–5 år) for små barn, som kan besvares av foreldre eller nærstående omsorgspersoner.
  • Foreldreskjema (5–21 år) for eldre barn og ungdommer, som kan besvares av foreldre eller nærstående omsorgspersoner.
  • Førskoleskjema (2–5 år) for barn i førskolealder, som kan besvaras av førskolepersonell eller dagmamma.
  • Lærerskjema (5–21 år) for eldre barn og ungdommer, som kan besvares av lærer eller annet skolepersonell.
  • Voksenskjema (16–89 år) for voksne, som kan besvares av nærstående eller gjennom selvrapportering.

 

ABAS-3 intervensjonsguide er et tillegg til ABAS-3. Den inneholder konkrete forslag på ulike tiltak for å øke personens adaptive fungering i hverdagen. Tiltakene/intervensjonene tar utgangspunkt i påstanden fra ABAS-3 skjemaene.

Intervensjonsguiden er organisert i henhold til de fem ABAS-3 skjemaene og inneholder et tiltak for hvert testledd under de ulike funksjonsområdene. Avhengig av implementeringskonteksten så kan strategiene som foreslås brukes i en-til-en opplæring, i liten gruppe eller i hel klasse. Tiltaksforslagene kan inneholde både adaptive eller justerende aktiviteter og forslag på endringer i miljøet.
Se eksempelsider fra intervensjonsguiden

 

Hva er nytt i ABAS-3?

Det har kommet tre nye vurderingsskjemaer, som gjør det mulig å vurdere adaptiv funksjon fra 0 til 89 år. Resultatsammenstillingen er utøket med fire valgfrie analyser av skåreforskjeller innen de forskjellige områdene av et individs resultatprofil, samt for å analysere forskjeller mellom to respondenters utfylte vurderingsskjemaer gjeldende den samme personen.

 

Normer

Den norske versjonen av ABAS-3 har to sett med normer. For vurderingsskjemaene for alderen 5-21 år finnes normer basert på et sammenslått svensk og dansk standardiseringsgrunnlag, som ble samlet inn i 2017–2018 (n = 747, hvorav n = 398 dansker og n = 349 svensker).

For samtlige aldersgrupper finnes også normer basert på et amerikansk standardiseringsgrunnlag som ble samlet inn i 2013–2014 (n = 4500, hvorav n = 1420 småbarn, n = 1896 barn og ungdommer og  n = 1184 voksne).

 

Rettelse i ABAS-3 norsk manual

Dessverre har rubrikken på tabell B.32 (side 287) blitt feil i den norske manualen. "selvrapportering" skal rettes til "nærstående":

Tabell B.32. Voksenskjema (16–89 år) nærstående –
Sammenligning av adaptive domener: Statistisk signifikans

 


 

Se gjerne vår FAQ om ABAS-3 for svar på vanlige spørsmål

 


 Nedlastningsbart materiell

Her kan du laste ned skjemaer for vurderingssammenligning som brukes for en av de valgfrie analysene. I kapitel 2 i manualen beskrives prosedyre for skåring, og i kapittel 3 finnes veiledning for tolkning av resultatet av denne typen analyse.

Vurderingssammenligning
Foreldreskjema (0–5 år) og Førskoleskjema (2–5 år)

Vurderingssammenligning
Foreldreskjema (5–21 år) og Lærerskjema (5–21 år)

Vurderingssammenligning
Voksenskjema, selvrapportering og Voksenskjema, nærstående

 


 

ABAS-3 komplett Barn & Ungdom inneholder:
ABAS-3 norsk manual (0–89 år), Intervensjonsguide, Foreldreskjema 0–5 år, 10 stk*, Foreldreskjema 5–21 år, 10 stk*, Førskoleskjema 2–5 år, 10 stk* og Lærerskjema 5–21 år, 10 stk*.

ABAS-3 komplett Voksen inneholder:
ABAS-3 norsk manual (0-89 år), Intervensjonsguide og Voksenskjema 16–89 år, 10 stk*.


 

* Forbruksmateriell

Alle priser er eksklusive moms og eventuell frakt


 

Andre kikket på:
Produsert av: Wikinggruppen

Produktet er lagt til i handlekurven din