Skriv utSkriv ut

Lisensinformasjon

PROGRAMVARELISENS
Programvaren beskyttes av opphavsrettlovgivning og internasjonale opphavsrettighetskonvensjoner samt andre immateriellrettslige lover og konvensjoner. Denne lisensavtalen er en bindende avtale mellom Dere (individ eller bedrift) og Hogrefe fra hvilket dere har ervervet den angitte programvaren.

 
TEKNISK FORBEHOLD
Programmet er ikke konstruert for å anvendes som server-/klientprogramvare der flere brukere kan bruke samme program.

 
1. BEVILGNING AV LISENS
Denne lisensavtalen gir Dere rett til å: installere ett eksemplar av programvaren på en enkelt datamaskin. Programmet er ikke konstruert for å brukes som server-/klientprogramvare. Installert programvare kan først anvendes etter registrering hos Hogrefe og kun i samsvar med det avregningssystem som benyttes for den respektive test, resultat eller rapportutskrift. Programvaren inkluderer programvare og tilhørende media, skriftlig materiell samt eventuell ”online”- eller elektronisk dokumentasjon. Ved at Dere installerer, eller på en annen måte anvender programvaren, aksepterer Dere disse lisensvilkår og denne lisensavtalen blir dermed bindende for Dere.


2. BESKRIVELSE AV ØVRIGE RETTIGHETER OG BEGRENSNINGER
Dere har ikke rett til å forandre, dekompilere eller på annen måte utnytte programvaren. Dere har ikke rett til å anvende andre registrerings- eller oppdateringskoder enn de som tillates av Hogrefe. Programvaren lisensieres som et enkelt produkt. Komponentene kan ikke deles opp for bruk på mer enn en datamaskin. Dere har ikke rett til å selge, låne bort, leie ut eller lease ut programvaren. Dere har ikke rett til å overføre Deres rettigheter til andre. Hogrefe har rett til å si opp denne lisensen dersom Dere bryter lisensvilkårene. I et slikt tilfelle skal samtlige eksemplarer av programvaren og tilhørende komponenter ødelegges.  
 

3. OPPHAVSRETT/COPYRIGHT
Eierrettigheten og opphavsrettighetene til programvaren, inkludert skriftlig materiale og eventuelle eksemplarer av programvaren, eies av Hogrefe eller Deres leverandører. Programvaren beskyttes av opphavsrettslig lovgivning og internasjonale opphavskonvensjoner. Dere har ikke rett til å kopiere noe skriftlig materiale som følger med programvaren.

 
4. GARANTI
Hogrefe garanterer at programvaren innehar de funksjoner som beskrives i dokumentasjonen og er fri for defekter og produksjonsfeil i ett (1) år fra innkjøpsdatoen.

 
5. BEGRENSNINGER I GARANTIEN
Programvaren er kun ment å brukes sammen med operativsystemet Microsoft Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP, Vista eller 7. All bruk av programvaren skjer på egen risiko.

 
6. BEGRENSNING AV SKADER
Ikke i noen tilfeller kan Hogrefe bli erstatningspliktig for skader av noe slag. Dette inkluderer tap av data, uteblitte gevinster eller andre direkte eller indirekte skader som beror på programvaren.

Kontakt oss

Bestilling:
Klikk her

Mail: info@hogrefe.no 

Tel: 800 31 700 (gratisnummer)

Faks: +46 8 120 256 15

Postadresse:
Hogrefe
Gävlegatan 12 B
113 30 Stockholm
Sverige

Åpningstider:
Hverdager:
kl 09-12 og 13-15 

 

Copyright © 2019 Hogrefe Psykologiförlaget AB