Skriv utSkriv ut

NEO-PI-3 Sertifiseringskurs 18.-19. mars

I samarbeid med professor Øyvind L. Martinsen, har gleden av å tilby et todagers kurs i administrering og tolkning av NEO-PI-3. Kurset henvender seg særlig til personer som ønskerå benytte NEO-PI-3 for seleksjon og lederutvikling.

Kurset tilfredsstiller kravet for lisensiering,og det utdeles kursbevis ved gjennomført deltakelse.

     

NEO-PI-3 er en revidering av NEO PI-R, ett av verdens mest veldokumenterte og anvendte personlighetstester. Den bygger på femfaktormodellen og beskriver personligheten ut fra fem store faktorer. NEO-PI-3 er den eneste personlighetstesten som er utviklet for å måle alle personlighetstrekkene som inngår i denne modellen, og har i flere år vært et helt sentraltinstrument i internasjonal personlighetsforskning. NEO-PI-3 kan blant annet anvendes som et diagnostisk instrument i rådgivning og i enkelte kliniske sammenhenger.

Rekrutteringer et annet vesentlig bruksområde for NEO-PI-3, og den er hyppig anvendt med hensyn til lederutvikling og teamutvikling. Testen er utviklet av de amerikanske forskerne Paul Costa Jr. og Robert McCrae, og er oversatt til norsk ved Øyvind L. Martinsen.

NEO-PI-3 er sertifisert av DNV GL.

>> Mer informasjon om NEO-PI-3

Deltakere vil etter endt kurs ha utfyllende viten om blant annet:

• Teorier om personlighet

• Trekk teori

• Test statistikk
  – Variasjon og samvariasjon.
  – Reliabilitet og validitet
  – Korrelasjon, regresjon og faktoranalyser

 NEO faktorer og fasetter

• Forskning på fem-faktormodellen

 Utfylling av profilark

• Hvordan gi tilbakemelding

• Etikk i testing

• NEO brukt i seleksjon
  – Jobbanalyse. 
  – Sosialt ønskverdige responser.

• NEO brukt i lederutvikling
  – Jobbanalyse
 

 

 

 

 

Tid: den 18. mars (kl. 10-16) og 19. mars (kl. 9-15).
Sted: 
Scandic Solli, Parkveien 68, Oslo.

 


Øyvind L. Martinsen er professor ved Institutt for ledelse ogorganisasjon ved Handelshøyskolen BI. Han har doktorgradi motivasjons psykologi fra Psykologisk Fakultet vedUniversitetet i Bergen. Martinsen har skrevet flere artikleri norske og internasjonale fagtidsskrifter om personlighet,motivasjon og kreativitet. Martinsen er i sin forskning særligopptatt av selvledelse, personlighetstrekk, lederevalueringog hvordan motivasjon og personlighet påvirker kreativitet. 

 


Copyright © 2019 Hogrefe Psykologiförlaget AB