Skriv utSkriv ut

SRS

Social Responsiveness Scale

John N Constantino og Christian P Gruber

Hensikt: Bedømming av sosiale ferdigheter
Alder: 4–18 år
Administrasjon: Individuell
Brukergruppe: Aut psykolog
Tidsbruk: 5–20 min
Språk: Amerikansk manual, norsk spørreskjema og profilblad

 

Bedømming og kartlegging av et barns sosiale kompetanse, slik den kommer til uttrykk i barnets naturlige omgivelser og i samspill med andre. SRS kan med fordel benyttes både av foreldre og lærere. Dermed kan resultatene sammenlignes, slik at man får et bredest mulig bilde av barnet.

SRS er inndelt i fem hovedområder som dekker fem sosiale kompetanseområder:

• Sosial bevissthet, forståelse av sosiale signaler
• Sosial kognisjon og tolkning av sosiale signaler
• Sosial kommunikasjon og evnen til å inngå i et meningsfylt og "normalt" sosialt samvær
• Sosial motivasjon og lyst til å inngå i sosiale sammenhenger
• Stereotyp atferd og uvilje overfor forandring

Ved hjelp av SRS er det mulig å beskrive og skille mellom ulike typer avvik i forhold til sosial kompetanse. Ulike typer avvik kan være alt fra lett nedsatt sosial funksjon til markante problemer i sosiale sammenhenger. Store avvik er ofte påvist hos barn med autismespektrumsforstyrrelse eller andre gjennomgripende utviklingsforstyrrelser.

SRS er også velegnet for å gi et bilde av sosiale ferdigheter hos barn med ADHD, barn med angst eller depresjon og sosialt tilbaketrukne barn. Skjemaet kan også brukes til å bekrefte velfungerende sosial kompetanse, og som verktøy til å styrke barnets ressurser. Spørreskjemaet inneholder 65 items om barnets daglige liv og atferd innenfor de siste 6 månedene. Det skal fylles ut av foreldre, lærere eller andre nærstående personer – gjerne av flere personer.

Poengene skåres enkelt på en firepunkts skala og generer T-verdier for totalskåre og for fem underskalaer: sosial bevissthet, sosial kognisjon, sosial kommunikasjon, sosial motivasjon samt autistiske mekanismer.

I manualen presenteres amerikanske normer, separat for henholdsvis lærere og foreldre.

Social Responsiveness Scale komplett består av amerikansk manual, norsk spørreskjema og profilblad, 10 stk*.

 

871-100 SRS Komplett 1 215:-
471-001 SRS Amerikansk manual (2005) 1 015:-
871-002 SRS Spørreskjema og skåringsark, 10 stk*/pakke 320:-
Copyright © 2019 Hogrefe Psykologiförlaget AB