Skriv utSkriv ut

SON-R 2½−7 Non-Verbal Intelligence Test

P.J. Tellegen, M. Winkel, B.J. Wijnberg-Williams & J.A. Laros

Hensikt: Ikke-verbal evnetest
Alder: 2½–7 år
Administrasjon: Individuell
Brukergruppe: Leg psykolog
Tidsbruk: 50-60 min
Språk: Engelskspråklig originalversjon

SON-R 2½−7 er en ikke-verbal intelligenstest som egner seg spesielt godt for bedømming av barn med nedsatt hørsel, barn med språkproblemer eller verbale kommunikasjonsproblemer, barn med autisme eller AST, barn med annet morsmål, barn og voksne med utviklingsforstyrrelser eller barn som kan være vanskelige å bedømme på grunn av redsel for testsituasjonen.

SON-R 2½−7 består av seks deltester: Mosaikk, Kategorier, Puslespill, Analogier, Situasjoner og Mønstre. Hver deltest inneholder 15 oppgaver. Les mer om deltesten her. Testen måler abstrakt og konkret tenkning, spatial og visuoperseptuell evne. Den adaptive administreringsprosedyren og at testpersonen gis tilbakemelding etter hver oppgave, øker motivasjonen og bidrar til en positiv opplevelse av testsituasjonen.

Resultatet uttrykkes i IK-skårer, percentiler og referansealder. Dessuten presenteres separate totalskårer for skalaene prestasjon (Performance) og tenkning (Reasoning).

Psykometriske egenskaper
Den gjennomsnittlige reliabiliteten for deltestene i SON-R 2½−7 er .70 og for totalskåren (IK) .90. Flere studier har påvist at barn med annet morsmål presterer bedre i ikke-verbale tester som SON-R.

Normer
Testen har nye normer fra 2013 som bygger på testing av totalt 2148 barn i Nederland og Tyskland. Eksisterende SON-R 2½−7-brukere kan oppdatere sitt materiell ved å kjøpe skåringsprogrammet med de nye normene.

SON-R 2½−7 komplett leveres i en testveske og omfatter engelsk manual, testmateriell, engelske Scoring Forms, 50 stk*, hefter for deltesten Patterns (Mønster), 50 stk*, samt et skåringsprogram med de nye normene fra 2013.

 

For testing av barn over 6 år anbefales SON-R 6−40.

 

474-200 SON-R 2½−7 Komplett 18 150:-
474-202 SON-R 2½−7 Scoring Forms, 10 stk*/pakke 250:-
474-203 SON-R 2½−7 Patterns Booklets, 10 stk*/pakke 450:-
474-206 SON-R, Scoring Program 2:6-7, 5:6-17, 6-40
(Obs! Inkludert i komplett versjon)
4 250:-

 

*Forbruksmateriell

Alle priser er eksklusive moms

Copyright © 2019 Hogrefe Psykologiförlaget AB