Skriv utSkriv ut

SON-R 6−40 Non-Verbal Intelligence Test

P.J. Tellegen & J.A. Laros

Hensikt: Ikke-verbal evnetest
Alder: 6–40 år
Administrasjon: Individuell
Brukergruppe: Leg psykolog
Tidsbruk: 50-60 min
Språk: Engelskspråklig originalversjon

SON-R 6−40 er en ikke-verbal intelligenstest for vurderinger av både barn og voksne. Ettersom administrering og gjennomføring av testen ikke krever talespråk, egner den seg spesielt godt for bedømming av personer med annet morsmål, nedsatt hørsel, språkproblemer eller verbale kommunikasjonsproblemer. Testen kan med fordel også brukes ved bedømming av personer med autisme eller AST, med utviklingsforstyrrelser eller personer som kan være vanskelige å bedømme på grunn av redsel for testsituasjonen.

SON-R 6−40 består av fire deltester: Analogier, Kategorier, Mosaikk og Mønstre, med totalt 124 oppgaver. Les mer om deltesten her.
Testen måler en rekke kognitive evner, som abstrakt tenkning, deduktiv utledning samt visuospatial og visuomotorisk evne. Testen er adaptiv og kan gjennomføres raskt uten å påvirke påliteligheten av bedømmingen. Den adaptive administreringsprosedyren og at testpersonen gis tilbakemelding etter hver oppgave, øker motivasjonen og bidrar til en positiv opplevelse av testsituasjonen.

Resultatet uttrykkes i IK-skårer, med middelverdi 100 og standardavvik 15.

Normer
Normene er samlet inn i løpet av årene 2009-2011 i Nederland og Tyskland, og bygger på testinger av totalt 1933 barn og voksne i alderen 6 til 40:11 år i 17 ulike aldersgrupper.

SON-R 6−40 komplett leveres i en testveske og omfatter engelsk manual i tre deler, testmateriell, engelske Scoring Forms, 10 stk,*, hefter for deltesten Patterns, 10 stk, samt et skåringsprogram.

For testing av barn under 6 år anbefales SON-R 2½−7.

474-300 SON-R 6-40 Komplett 21 175:-
474-302 SON-R 6-40 Scoring Forms, 
10 stk*/pakke. Selges kun i pakke. 
265:-
474-303 SON-R 6-40 Patterns Booklets, 
10 stk*/pakke. Selges kun i pakke.
475:-
474-206 SON-R, Scoring Program 2:6-7, 5:6-17, 6-40
(Obs! Inkludert i komplett versjon)
4 475:-

*Forbruksmateriell. Når forbruksmateriell selges i pakke, angir du antall pakker.

 Alle priser er eksklusive moms.

 

 

  

  

Deltestene i SON-R 6−40 

Analogier
Deltesten måler abstrakt tenkning og deduktiv utledning. Testpersonen skal skille ut og bruke prinsippene i en analogi med geometriske figurer.

Kategorier
Deltesten måler abstrakt tenkning. Testpersonen vises tre bilder som har en fellesnevner. Testpersonen skal så, fra en serie på fem bilder, velge to bilder som har samme fellesnevner som de tre første bildene.

Mosaikk
Deltesten måler visuospatial evne. Testpersonen skal gjengi et mønster ved hjelp av rød-hvite mosaikkbiter.

Mønstre
Deltesten måler spatial og visuomotorisk evne. Hvert mønster består av en eller flere linjer som følger et systematisk mønster. Midtdelen av mønsteret mangler, og testpersonens oppgave er å fylle ut det manglende mønsteret.

  

Copyright © 2019 Hogrefe Psykologiförlaget AB