Skriv utSkriv ut

SCQ

Social Communication Questionnaire

Michael Rutter, Anthony Bailey og Catherine Lord

Hensikt: Screening av autisme og autismespekterforstyrrelser
Alder: Barn og ungdom
Administrasjon: Individuell
Brukergruppe: Aut psykolog, aut lege, sosionom, aut sykepleier, aut logoped, aut arbeidsterapeut, aut fysioterapeut, spesialpedagog
Tidsbruk: 10 min
Språk: Amerikansk manual og norsk protokoll

SCQ er et lettadministrert screeninginstrument for bedømming av kommunikasjonsmåter og sosial funksjon hos barn der det foreligger mistanke om autisme eller autismespekterforstyrrelse. Det kan også fungere som grunnlag for utarbeiding av behandlingsplaner og pedagogiske tiltak, samt for vurdering av virkningen av disse.

SCQ gjennomføres på kun 10 minutter av foreldre eller annen nærstående omsorgsperson, og gir psykologen, barnelegen eller andre grunnlag for å bedømme behov for ytterligere utredning, f.eks. med instrumentene ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule) og ADI-R (Autism Diagnostic Interview-Revised).

På en rask og enkel måte, og til en lav kostnad, kan SCQ administreres av personal innen omsorg og skole for rutinemessig screening av barn fra 4 år med en mental alder på minst 2:0 år, der det foreligger mistanke om autismespekterforstyrrelse.

SCQ dekker de atferdsmessige områdene som er sentrale for autismespekterforstyrrelser: Språk og kommunikativ evne, sosial interaksjon, begrensede, repetitive og stereotype atferdsmønstre og interesser.

Administreringen gjennomføres ved hjelp av et spørreskjema som finnes i to versjoner:
Nåtids vurdering som fokuserer på barnets atferd de siste tre måneder, og
Livsløp vurdering som fokuserer på hele barnets utviklingshistorie. Skjemaene inneholder 40 ja/nei-spørsmål hver.

Vurderingen gjøres gjennom enkel addisjon og tolkes ut fra spesifikke cut-off-verdier.

SCQ komplett består av amerikansk manual og norsk protokoll: Nåtids vurdering, 10 stk*, Livsløp vurdering, 10 stk*, skåringsark,10 stk*.

877-100 SCQ Komplett 1 345:-
477-001 SCQ Amerikansk manual (2003) 920:-
877-002 SCQ Nåtids vurdering, 10 stk*/pakke 185:-
877-003 SCQ Livsløp vurdering, 10 stk*/pakke 185:-
877-004 SCQ Skåringsark, 10 stk*/pakke 185:-

*Forbruksmateriell

Alle priser er eksklusive moms

Copyright © 2019 Hogrefe Psykologiförlaget AB