Skriv utSkriv ut

Griffiths III: Griffiths Scales of Child Development
(3. utgave)

Elizabeth Green, Louise Stroud, Susan Bloomfield, Johan Cronje, Cheryl Foxcroft, Kim Hurter, Hilary Lane, Rivca, Marais, Candice Marx, Paula McAlinden, Rosemary O’Connell, Ruth Paradice, Danie Venter

Hensikt: Utviklingsvurdering
Alder: 0 til 6 år (72 måneder)
Administrasjon: Individuell
Brukergruppe: Autorisert Psykolog
Tidsbruk: Rundt 60 minutter
Språk: Engelsk versjon

Griffiths III er en ny versjon av Griffiths Scales of Child Development – et instrument som gjennom mange år og i stor utstrekning har blitt brukt i utviklingsvurderinger. Den nye versjonen er basert på nåværende utviklingspsykologiske teorier og forskning i kombinasjon med det beste fra tidligere versjoner av testen.

Griffiths III er et resultat av en grundig omarbeiding og standardisering av Griffiths Mental Developmental Scales (GMDS) som ofte beskrives som en  ”gullstandard” i utviklingsvurderinger. Griffiths III er en omfattende utviklingsvurdering som kan anvendes fra fødsel og opp til 6 år (72 måneder). Instrumentet ble ferdig standardisert i 2015 gjennom et representativt utvalg av barn i Storbritannia og Irland av Association for Research in Infant and Child Development (ARICD).

Hva er Griffiths III?
Griffiths III gir et overordnet mål på barnets utviklingsnivå og en individuell profil med styrker og behov innenfor fem områder:

  • ”Foundations of Learning” – måler kritiske aspekter ved innlæring i de tidlige årene.
  • ”Language and Communication” – gir et overordnet mål på språkutvikling, ekspressivt og reseptivt språk og bruk av språk i sosial kommunikasjon med andre.
  • ”Eye and Hand Coordination” – vurderer finmotoriske ferdigheter, om barnet er  høyre-eller venstrehendt og visuell persepsjon.
  • ”Personal- Social- Emotional”- måler aspekter relatert til barnets økte forståelse  av selvet og selvstendighet, interaksjon med andre samt mange andre aspekter av emosjonell utvikling.
  • ”Gross Motor” – vurderer blant annet kroppskontroll, balanse og koordinasjon.

Hva er nytt i Griffiths III?
I Griffiths III er det beste fra de tidligere versjonene integrert med et helt nytt og videreutviklet materiell.  Over 80% av testens innhold har blitt revidert i tråd med oppdatert forskning innenfor pediatri, psykologi og nevrologi. I utviklingen har man også tatt hensyn til tilbakemeldinger fra klinikker. Administreringen av testen er nå mer praktisk for testbrukeren, testmateriellet er lett å rengjøre, er barnevennlig og er blitt utformet for å fremstå som appellerende for små barn.

>> Mer informasjon om Griffiths III finnes her

Kurs i Griffiths III er organisert gjennom ARICD i Storbritannia  http://www.aricd.ac.uk/training-courses/

Griffiths III komplett omfatter engelske manualer: Part I Manual: Overview, Development and Psychometric Properties, Part II Manual: Administration and Scoring, Part III Manual: Norms. E-learning package registration information, testprotokoll med analyseark (10 stk), tegnehefte (10 stk) samt testmateriell.

035-010 Griffiths III, komplett (britisk originalverssjon) 23 975:-
035-015 Griffiths III, testprotokoll med analyseark og tegnehefte* 1 010:-

*Forbruksmateriell

Copyright © 2019 Hogrefe Psykologiförlaget AB