Skriv utSkriv ut

Developmental Profile 3 (DP-3)

Gerald D. Alpern, Ph.D.

Norsk oversettelse: Benedikte Grov

Hensikt: Utviklingsvurdering
Alder: 0–12 år
Administrasjon: Individuell
Brukergruppe: Autorisert psykolog, aut. lege, aut. sykepleier
Tidsbruk: 20–40 minutter
Språk: Amerikansk manual, norsk protokoll

Developmental Profile 3 (DP-3) er en omarbeidet og standardisert versjon av den tidligere utgaven, DP-II. DP-3 kartlegger barnets utvikling innen fem utviklingsområder ved hjelp av skalaene: motorikk, adaptiv atferd, sosio-emosjonelt, kognisjon og kommunikasjon. Hver skala består av 34 til 38 spørsmål.

Spørsmålene i DP-3 er oppdaterte og testen er videreutviklet ved hjelp av moderne statistiske metoder. Normene for DP-3 baserer seg på 2216 amerikanske barn i alderen 0 til 12 år.

DP-3 kan blant annet anvendes som et screeningverktøy, og vil kunne indikere om det er behov for en mer omfattende utviklingsvurdering. I manualen gis det også forslag til aktiviteter som vil kunne støtte opp om utviklingen innen hvert utviklingsområde.

DP-3 kan administreres på to ulike måter. I intervjuversjonen stiller en fagperson spørsmål til foresatte om barnets evner og ferdigheter. Intervjuet gjennomføres med støtte i det standardiserte intervjuformularet.

Testen kan også administreres til foresatte direkte ved hjelp av en  en sjekkliste. Sjekklisten inneholder de samme spørsmålene som intervjuversjonen. Denne versjonen er godt egnet når et intervju ikke lar seg gjennomføre. Begge versjonene er enkle å bruke og poengsette. Hele vurderingen kan gjøres i løpet av  20 til 40 minutter.

DP-3 komplett inkluderer: amerikansk manual, norske intervjuformular, 10 stk.*  og  sjekklister,10 stk*.

830-200 DP-3, komplett 1 795:-
130-201 DP-3, amerikansk manual 1 290:-
830-202 DP-3, norske intervjuformular
10 stk*/pakke. Selges kun i pakke.
375:-
830-203 DP-3, sjekklister
10 stk*/pakke. Selges kun i pakke.
375:-

*Forbruksmateriell. Når forbruksmateriell selges i pakke, angir du antall pakker.

 Alle priser er eksklusive moms.

Copyright © 2019 Hogrefe Psykologiförlaget AB