Skriv utSkriv ut

ADOS-2

Autism Diagnostic Observation Schedule
Second Edition

Modulene 1–4: Catherine Lord, Ph.D., Michael Rutter, M.D., FRS, Pamela C. DiLavore, Ph.D.,
Småbarnsmodul: Catherine Lord, Ph.D., Rhiannon J. Luyster, Ph.D., Katherine Gotham, Ph.D.,

Hensikt: Diagnostisering av autisme og autismespektrumsforstyrrelser
Alder: Barn og voksne
Administrasjon: Individuell
Brukergruppe: Aut. psykolog
Tidsbruk: 40-60 min
Språk: Norsk versjon

Norsk versjon: Synnve Schjølberg, Kenneth Larsen og Niels Petter Thorkildsen

ADOS-2 er en halvstrukturert, standardisert observasjon av kommunikasjon, sosial interaksjon, lek og begreset og repetitiv atferd hvor det mistenkes autisme eller autismespekterforstyrrelser. ADOS-2 gir verdifull informasjonfor både utredning  og behandling.

ADOS-2 følger samme prinsipper og oppbygning som forgjengeren ADOS, som anses som den gylne standarden for observasjonsvurderinger ved autismespektrumforstyrrelser (AST).

ADOS-2 har nye og reviderte algoritmer. I revideringen er det også lagt til en ny modul, Knøttemodulen, for vurdering av barn i alderen 12 til 30 måneder.  

Den norske ADOS-2 håndboken inneholder retningslinjer for valg av modul, spesifikke instruksjoner for gjennomføring, skåring og tolkning, samt et omfattende kapittel om ADOS-forskning og kasus-eksempler. 

ADOS-2 gir et meget presist bilde av aktuelle symptomer som ikke påvirkes av språket. Metoden egner seg for vurdering av individer i alle aldre ved mistanke om ASF – fra 1-åringer uten talespråk til voksne med flytende talespråk. Hver modul tar mellom 40 og 60 minutter å administrere og har en egen protokoll med aktiviteter beregnet for barn eller voksne med et bestemt utviklingsnivå og språklig nivå;(fra 12 måneders alder uten ekspressivt språk opp til voksen alder med flytende tale).

Bruker du allerede ADOS Les mer her

 

FAQ

Jeg bruker ADOS og har allerede kjøpt materiellet. Må jeg kjøpe alt stimulusmateriell på nytt?
Nei. Ettersom stimulusmateriellet for modul 1 til 4 er uendret, kan du oppdatere ADOS-materiellet ditt gjennom å kjøpe et ADOS-2 oppgraderingssett som inneholder en norsk manual, norske protokoller til de fem modulene og stimulusmateriellet til Småbarnsmodul.

Hvilke kompetansekrav stilles for ADOS-2?
Bare autoriserte psykologer kan kjøpe materiellet. Opplæringskurs i ADOS eller ADOS-2 gir ikke tilstrekkelig kompetanse til å kjøpe materiellet, selv om man har deltatt i observasjoner i sin klinikk.

Må man ta et ADOS-2- opplæringskurs for å kjøpe og benytte materiellet?

Det kreves ingen kurs for å få kjøpe materiellet, ettersom det kun selges til autoriserte psykologer. Men i lys av metodens kompleksitet anbefales et kurs.

Systemkrav
PC med Windows 8/7/Vista/XP. Enbrukerlisens. Icke serverversjon.

Support
WPS: telefon +1 424 201 88 00, mail:  support@wpspublish.com  

ADOS-2 komplett inkluderer: norsk håndbok, Småbarnsmodul, 10 stk.*, Modul 1, 10 stk.*, Modul 2, 10 stk.*, Modul 3, 10 stk.* og Modul 4, 10 stk.* og stimulusmateriell.

ADOS-2 oppgraderingssett inkluderer: norsk håndbok, Småbarnsmodul, 10 stk.*, Modul 1, 10 stk.*, Modul 2, 10 stk.*, Modul 3, 10 stk.* og Modul 4, 10 stk.* og stimulusmateriellet til Småbarnsmodul.

 

875-200 ADOS-2 Komplett 26 500:-
875-201 ADOS-2, Norsk håndbok 1 100:-
875-202 ADOS-2, Småbarnsmodul, 10 stk*/pakke 385:-
875-203 ADOS-2, Protokoll Modul 1, 10 stk*/pakke 385:-
875-204 ADOS-2, Protokoll Modul 2, 10 stk*/pakke 385:-
875-205 ADOS-2, Protokoll Modul 3, 10 stk*/pakke 385:-
875-206 ADOS-2, Protokoll Modul 4, 10 stk*/pakke 385:-
475-207 ADOS-2, Scoringprogram 3 650:-
475-208 ADOS-2, DVD Trainingprogram, (amerikansk) 11 640:-

 

 

*Forbruksmateriell

Alle priser er eksklusive moms

Copyright © 2019 Hogrefe Psykologiförlaget AB