Skriv utSkriv ut

Autism Diagnostic Interview – Revised

Michael Rutter, Ann Le Couteur og Catherine Lord

Hensikt: Diagnostisere autisme og gjennomgripende utviklingsforstyrrelser
Alder: Barn og voksne
Administrasjon: Individuell
Brukergruppe: Aut. psykolog, lege
Tidsbruk: 90 –180 min
Språk: Amerikansk manual og norsk protokoll

ADI-R er et halvstrukturert intervju for vurdering av atferd relatert til autisme og det autistiske spektrum. ADI-R er basert på DSM-IV og ICD-10s kriterier for infantil autisme og gjennomgripende utviklingsforstyrrelser. 

Intervjuspørsmålene kan brukes for å bedømme barn og voksne med mental alder over 2 år. 

Intervjuskjemaet består av 93 spørsmål og fokuserer på tre atferdsmessige områder, som er sentrale for gjennomgripende forstyrrelser i utviklingen; språk og kommunikative evner, gjensidig sosial interaksjon, samt begrensede repetitive og stereotype atferdsmønstre og interesser.  

Testleder gjennomfører et standardisert intervju med en forelder eller nærstående omsorgsperson, som har god kjennskap til barnets/personens aktuelle atferd og utviklinghistorie. Ved hjelp av en diagnostisk algoritme, kan intervjue belyse om det er indikasjoner  på mulig forekomst av autisme.

ADI-R bør administreres og tolkes av klinikere med erfaring med kliniske intervjuer og utredning av barn med autisme eller andre utviklingsmessige forstyrrelser. Det anbefales at man kjøper opplæringsprogrammet for materiellet, som en veiledning for administrering av intervjuet.

ADI-R komplett inkluderer: amerikansk manual, intervjuprotokoll, 10 stk.*, aktuell atferdsalgoritme, 2-3 år, 10 stk.*, diagnostisk algoritme, 2-3 år, 10 stk.*, aktuell atferdsalgoritme, 4-9 år, 10 stk.*, diagnostisk algoritme, 4 år og eldre, 10 stk.*, aktuell atferdsalgoritme, 10 år og eldre, 10 stk.*

876-100 ADI-R Komplett 2 700:-
476-001 ADI-R Amerikansk manual (2003) 1 130:-
476-008 ADI-R DVD trainingprogram (amerikansk) 10 760:-
876-002 ADI-R Intervjuprotokoll, 5 stk*/pakke 690:-
876-003 ADI-R Nåtids Atferdsalgoritme 2-3 år, 10 stk*/pakke 100:-
876-004 ADI-R Diagnostisk algoritme 2-3 år, 10 stk*/pakke 100:-
876-005 ADI-R Nåtids atferdsalgoritme 4-9 år, 10 stk*/pakke 100:-
876-006 ADI-R Diagnostisk algoritme 4 år og eldre, 10 stk*/pakke 100:-
876-007 ADI-R Nåtids atferdsalgoritme 10 år og eldre, 10 stk*/pakke 100:-

 

 

*Forbruksmateriell

Alle priser er eksklusive moms

Copyright © 2019 Hogrefe Psykologiförlaget AB