Skriv utSkriv ut

ABAS-II

Dansk versjon

Hensikt: Vurdering af adaptive færdigheder
Administrasjon: Individuel
Tidsbruk: 15 til 20 minutter
Språk: Dansk versjon

ABAS-II vurderer adaptiv adfærd hos personer fra fødsel til 89 år. Fokus for spørgeskemaet er dagligdags færdigheder – hvad respondenten rent faktisk gør, eller kan gøre, uden hjælp fra andre. Dette er vigtigt ved en vurdering af, i hvilken grad en person kan klare aldersrelevante daglige aktiviteter. Denne vurdering er en forudsætning for effektiv intervention i forbindelse med mange kliniske grupper, f.eks. mental retardering, autisme, demens, hjerneskader, indlæringsvanskeligheder og motoriske eller sensoriske handicap.

ABAS-II består af følgende 5 spørgeskemaer:

 • Forældre/primære omsorgspersoner (0-5 år)
 • Pædagoger (2-5 år)
 • Forældre (5-21 år)
 • Lærere (5-21 år)
 • Pårørende/fagfolk (16-89 år)

Skemaerne kan udfyldes af alle, der er fortrolige med personens daglige aktiviteter, f.eks. forældre, familiemedlemmer, lærere, dagplejepersonale, vejledere, rådgivere.

Selvom det er muligt at vurdere adaptive færdigheder ved hjælp af kun en enkelt rater, får man en mere komplet vurdering, hvis man samler vurderinger fra flere personer. Flere vurderinger giver mulighed for at se, hvordan den enkelte klarer sig i forskellige situationer. Fordi ABAS-II kun tager 15 til 20 minutter at udfylde, er det nemt at indhente vurderinger fra både pårørende og andre omsorgspersoner.

ABAS-II gøres op inden for 10 adaptive færdighedsområder, der indgår i 3 overordnede domæner.

Konceptuel

 • Kommunikation
 • Funktionelle skolefærdigheder
 • Selvstyring og selvkontrol

Socialt

 • Socialt
 • Fritid

Praktisk

 • At færdes i samfundet
 • Praktiske færdigheder i hjemmet/institutionen
 • Sundhed og sikkerhed
 • Hygiejne og egenomsorg
 • Arbejde (for voksne og unge i arbejdsdygtig alder)

Rateren angiver på en 4-punkts-skala, hvor ofte respondenten udfører aktiviteter inden for hvert færdighedsområde. Ud fra besvarelsen beregnes en score for hver af de 10 adaptive færdighedsskalaer og de tre domæneskalaer samt en samlet score for det generelle tilpasningsniveau. Resultaterne angives i standardscores, aldersbaserede percentiler og aldersækvivalenter.

Normer, baseret på vurderinger af mere end 3.300 (amerikanske) respondenter i 31 aldersgrupper, er stratificeret efter køn, race/etnicitet og uddannelsesniveau. Ud over normalt fungerende respondenter inkluderede standardiseringspopulationen 20 kliniske grupper, herunder autisme, ADHD og synshandikap.

En komplet indeholder:

1 stk. amerikansk manual, 1 stk. dansk fagligt tillæg og 5 af hver sp. skema.

860-100 ABAS-II, komplet 3 500:-
860-101 ABAS-II, manual, amerikansk 2 995:-
860-102 ABAS-II, spørgeskema  forældre (0-5 år) 10 Stk./pakke 350:-
860-103 ABAS-II, spørgeskema pædagoger (2-5 år) 10 Stk./pakke 350:-
860-104 ABAS-II, spørgeskema forældre (5-21 år) 10 Stk./pakke 350:-
860-105 ABAS-II, spørgeskema lærer (5-21 år) 10 Stk./pakke 350:-
860-106 ABAS-II, spørgeskema pårørende/fagfolk (16-89 år) 10 Stk./pakke 350:-
860-110 ABAS-II, scoring assistant and intervention planner, CD, amerikansk 3 750:-


* Forbruksmateriell

Alle priser er eksklusive moms

Copyright © 2019 Hogrefe Psykologiförlaget AB