Skriv utSkriv ut

Boston Naming Test

Edith Kaplan, Harold Goodglass & Sandra Weintraub

Hensikt: Bedømming av benevnelsesevne
Alder: 5-79 år
Administrasjon: Individuell
Brukergruppe: C og D (D=logoped)
Språk: Amerikansk originalversjon

Denne versjonen av Boston Naming Test inneholder to kompletterende administreringsformer og muliggjør en mer detaljert og kvalitativ analyse.

En kortform som utgjøres av 15 av de 60 bildene i standardformen, anbefales for testledere som av ulike grunner ønsker å begrense testprosedyren, eller som et komplement til mer omfattende utredninger. Standardformen består, likesom i tidligere versjoner, av 60 svarthvite bilder som presenteres i stigende språklig vanskelighetsgrad. Testleder bedømmer latens og korrekt svar med eller uten støtte. Mulighetene for testleder til å bedømme og kategorisere avgitte svar har blitt flere i denne versjonen.

Administreringstid er 20 sekunder pr. bilde. Middelverdi og spredning presenteres for normgruppene barn og voksne, der normer nå finnes t.o.m. 79 år.

En multiple-choice form med fire svaralternativer presenteres på baksiden av de 60 bildene og administreres som et komplement til begge administreringsvariantene ovenfor.

Boston Naming Test består av en manual med bilder og administreringsanvisninger, samt Record Booklets der normene presenteres.

446-200 Boston Naming Test Bildebok med administreringsanvisninger (2001) 1 395:-
446-202 Boston Naming Test Record Booklet, 25 stk/pakke 880:-*Forbruksmateriell

Alle priser er eksklusive moms

Copyright © 2019 Hogrefe Psykologiförlaget AB