Skriv utSkriv ut

TSCYC

Trauma Symptom Checklist for Young Children

John Briere, PhD / Norsk versjon: Annika Melinder

Hensikt: Vurdering av akutte eller kroniske posttraumatiske symptomer
Alder: 3-11 år
Administrasjon: Individuell
Brukergruppe: Aut psykolog
Tidsbruk: 15-20 min
Språk: Norsk versjon

TSCYC er et spørreskjema som anvendes for å måle et bredt spekter av akutte eller kroniske posttraumatiske symptomer hos barn som har opplevd traumatiske hendelser som overgrep eller vært mishandlet, eller som har vært vitne til vold i hjemmet eller sitt nærmiljø.

Den norske versjonen av TSCYC er basert på den svenske standardiseringen, og normeringen er utført med en gruppe svenske barn. Normene er oppdelt ut ifra alder og kjønn og er basert på 629 barn fra en normalpopulasjon og 59 barn fra en klinisk gruppe. Aldersspennet er fra 3 til 11 år.

TSCYC-skjemaet inneholder 90 spørsmål som omhandler ulike former for traumasymptom som barnet kan utvise. Spørsmålene besvares av barnets foreldre eller omsorgshaver. TSCYC gir en detaljert utredning av posttraumatiske symptomer på åtte kliniske skalaer. En totalskala gir verdifull informasjon om akutte og kroniske symptomer, i tillegg til andre typiske symptomer hos traumatiserte barn. PTSD diagnoseskjemaet, som er en del av svarskjemaet, kan anvendes som støtte ved evalueringen av en mulig PTSD diagnose.

TSCYC komplett består av norsk manual, spørreskjema 10 stk.*, svarskjema med skåringsark 10 stk.*, profilblankett gutter 10 stk.* og profilblankett jenter 10 stk.*

 

848-200 TSCYC, Komplett 1 950:-
848-201 TSCYC, Norsk manual (2012) 760:-
848-202 TSCYC, Spørreskjema,
10 stk.*/pakke. Selges kun i pakke.
285:-
848-203 TSCYC, Svars- og skåringskjema,
10 stk.*/pakke. Selges kun i pakke.
285:-
848-204 TSCYC, Profilblankett gutter,
10 stk.*/pakke. Selges kun i pakke.
280:-
848-205 TSCYC, Profilblankett jenter,
10 stk.*/pakke. Selges kun i pakke.
280:-

*Forbruksmateriell. Når forbruksmateriell selges i pakke, angir du antall pakker.

 Alle priser er eksklusive moms.

Copyright © 2019 Hogrefe Psykologiförlaget AB