Skriv utSkriv ut

TSCC

Trauma Symptom Checklist for Children

John Briere, PhD / Norsk versjon: Annika Melinder

Hensikt: Screening av posttraumatiske symptomer hos barn og ungdom
Alder: 10-17 år
Administrasjon: Individuell eller gruppe
Brukergruppe: Aut psykolog
Tidsbruk: 15-20 min
Språk: Norsk Versjon

TSCC er et selvrapporteringsskjema som måler posttraumatisk stress og relaterte symptomer. Instrumentet er ment for benyttelse på barn og ungdom som har opplevd traumatiske hendelser, som fysiske eller seksuelle overgrep, dødsfall blant nærstående personer, naturkatastrofer eller bevitnelse av trusler og vold. TSCC måler et bredt spekter av traumatiske symptomer og egner seg primært for screening, men kan også benyttes for å vurdere virkningen av psykoterapeutiske intervensjoner.

TSCC består av 54 påstander som gir resultater på: 

  • To validitetsskalaer 
    Underrapportering og overrapportering 
  • Seks kliniske skalaer 
    Angst, depresjon, sinne, posttraumatisk stress, dissosiering og seksuelle bekymringer 
  • Åtte kritiske oppgaver 
    Måler blant annet selvskadings- og selvmordstendens 

Testmaterialet består av et selvkopierende spørsmålsskjema med svarark og scoringsark. Svarene på svararket kopieres til scoringsarket, som gjør det enklere å beregne råskåren for de inngående skalaene. Tolkning av testresultatet skjer ved hjelp av et profilskjema der råskåren omregnes til standardskårer. Deretter kan testresultatet også presenteres som grafisk profil. De tosidige profilskjemaene er utarbeidet for gutter og jenter, med separate normer for aldersgruppene 10-12 år og 13-17 år. 

Den norske versjonen av TSCC er oversatt av prof. Annika Melinder, mens standardisering- og normeringsarbeidet er gjennomført ved Hälsouniversitetet i Linköping i årene 2004-2005. Normgruppen består av totalt 728 barn og ungdom fra normalpopulasjon i alderen 10-17 år. Utviklingsarbeidet og de psykometriske egenskaper beskrives i manualsupplementet, som også inneholder anvisninger for administrering, scoring og tolkning, samt kjønns- og aldersspesifikke normtabeller.

TSCC komplett omfatter: amerikansk manual, norsk manualsupplement, spørreskjema, 2x10 stk*, profilskjema gutter, 10 stk*, profilskjema jenter, 10 stk*.

Norsk versjon

848-100 TSCC, Komplett 2 500:-
448-001 TSCC, Manual Am (1996) 950:-
848-102 TSCC, Manualsupplement, Norsk (2012) 290:-
848-103 TSCC, Spørsmålshefte, 10 stk*/pakke 500:-
848-104 TSCC, Profilskjema gutter, 10 stk*/pakke 260:-
848-105 TSCC, Profilskjema jenter, 10 stk*/pakke 260:-

 *Forbruksmateriell

Alle priser er eksklusive moms

Copyright © 2019 Hogrefe Psykologiförlaget AB