Skriv utSkriv ut

EDI-3

Eating Disorder Inventory-3

David M Garner
Norsk versjon: Øyvind Rø, Jan Rosenvinge

Hensikt: Bedømming av grad av spiseforstyrrelse
Alder: 11 år til voksen
Administrasjon: Gruppe eller individuell
Brukergruppe: Psykolog, Lege
Tidsbruk: 20 min
Språk: Norsk versjon og amerikansk manual

Eating Disorder Inventory 3rd (EDI-3) er den reviderte versjonen av det kjente selvrapporteringsinstrumentet EDI-2, og måler en rekke atferder og egenskaper som har vist seg å ha klinisk relevans hos personer med en spiseforstyrrelse. EDI-3 gir et veldokumentert grunnlag for evaluering av fremskritt i behandling. Instrumentet kan også med fordel benyttes som screening for å identifisere unge og voksne med risiko for å utvikle spiseforstyrrelser. Testpersonens profil kan anvendes til fremstilling av behandlingsplaner eller for å vurdere om det kan være bruk for en spesifikk intervensjon.

De 91 spørsmålene fra de tidligere versjonene av EDI er fremdeles beholdt, men skalaene i denne nye versjonen er bearbeidet og endret med utgangspunkt i oppdatert forskning innen spiseforstyrrelsesfeltet. EDI-3 gir resultater på 12 primære – ikke overlappende – delskalaer som består av tre spiseforstyrrelsesspesifikke skalaer og ni psykologiske skalaer med stor relevans for spiseforstyrrelser. Videre gir EDI-3 resultater på seks sammensatte skalaer; Generell risiko for spiseforstyrrelser, Selvvurdering, Mellommenneskelige problemer, Affektive problemer, Overkontrollert og Generell psykologisk dysfunksjon.

Normene til den norske versjonen av EDI-3 er innsamlet i Sverige i løpet av årene 1995-2011. Normgruppen består av 648 kvinner i alderen 16-33 år. Pasientgruppen består av 294 kvinner i alderen 17-24 år med en diagnostisert spiseforstyrrelse.

Den norske utgaven av EDI-3 skåres praktisk ved hjelp av gjennomslagspapir, og resultatet
vises enkelt ved anvendelse av det tilhørende profilark.

EDI-3 komplett består av amerikansk manual, norsk manualsupplement, spørsmålshefter inkludert bakgrunnsdata, 10 stk., svars- og skåreskjema, 10 stk., profilblankett, 10 stk. og Symptom Checklist, 10 stk.

 

899-100 EDI-3 Norsk Komplett 2 245:-
099-006 EDI-3 Manual amerikansk, (2004) 1 095:-
899-001 EDI-3 Norsk Manualsupplement 310:-
899-002 EDI-3 Norsk Spørsmålshefte, 10 stk*/pakke 265:-
899-003 EDI-3 Norsk Svarark, 10 stk*/pakke 315:-
899-004 EDI-3 Norsk Profilblankett, 10 stk*/pakke 185:-
899-005 EDI-3 Norsk Symptoms Checklist, 10 stk*/pakke 290:-

 

*Forbruksmateriell

Moms tillkommer på samtlige priser

Copyright © 2019 Hogrefe Psykologiförlaget AB