Skriv utSkriv ut

MMPI™-2

Minnesota Multiphasic Personality Inventory™-2

James N. Butcher, Ph.D., John R. Graham, Ph.D., Yossef S. Ben-Porath, Ph.D., Auke Tellegen, Ph.D., W. Grant Dahlstrom, Ph.D., and Beverly Kaemmer, Coordinator for the Press

Hensikt: Personlighetsinventorium
Alder: 18-84 år
Administrasjon: Gruppe eller individuell
Brukergruppe: Aut psykolog
Tidsbruk: 60-90 min
Språk: Norsk versjon

MMPI-2 er en bredspektrumtest som måler et antall sentrale personlighetsmønstre og emosjonelle forstyrrelser; først og fremst innenfor klinisk psykologi og rettspsykiatri, men også i personlighetsbedømmelse og rådgivningssammenheng. Instrumentet er empirisk oppbygd og ble opprinnelig konstruert for å skille kliniske grupper fra normalpopulasjonen. Bruksområdene kan være: diagnostisering, behandling og forskning, å utrede forekomster og typer av psykopatologi, personlig dysfunksjon og sosial mistilpassing, samt finne adekvat behandlingsstrategi.

MMPI-2 er en revidert utgave av den opprinnelige MMPI®. Testen inneholder 567 item fordelt på 10 kliniske skalaer, 6 validitetsskalaer, 18 tilleggsskalaer, 15 innholdsskalaer, 41 subskalaer og 17 samlinger med kritiske item.

Kliniske skalaer: Hypokondri, Depresjon, Hysteri, Psykopatisk avvikelse, Maskulinitet-feminitet, Paranoia, Psykasteni, Schizofreni, Hypomani og Sosial introversjon. Tilleggsskalaer: bl.a. Angst, Repression, Egostyrke, Alkoholisme, Overkontrollert fiendtlighet, Dominans, Sosial ansvarsfølelse, Posttraumatisk stress, Misbrukspotensiale og Erkjent misbruk. Innholdsskalaer: bl.a. Angst, Redsel, Tvangsmessighet, Depresjon, Helsebekymringer, Bisarre tanker, Sinne, Kynisme, Asosial agering, Type A-oppførsel, Lav selvfølelse, Familieproblem og Arbeidsproblemer. Subskalaer: bl.a. Opplevd depresjon, Psykomotorisk utviklingshemming, Fysisk funksjonshemming, Grublerier, Fornektelse av sosial angst, Ømhetsbehov, Somatiske plager, Aggresjonshemming, Autoritetsproblem, Sosial sikkerhet, Sosial fremmedgjøring, Personlig fremmedgjøring, Forfølgelsestanker, Overfølsomhet/Bitterhet, Naivitet og Emosjonell fremmedgjøring. Kritiske item: bl.a. Akutt angsttilstand, Voldstrussel, Mental forvirring, Depressivt og suicidal tenking, Forfølgelsestanker, Angst og spenning, Søvnproblemer, Antisosial oppførsel og Seksuelle problemer og avvikelser.

Råskårer transformeres til T-verdier som ligger til grunn for skalaprofilene. Normene er basert på norsk og amerikansk normalpopulasjon. Jamført statistikk beskrives i manualen inkludert en svensk militærgruppe.

MMPI-2 komplett inneholder: Software for skåring; norsk manual, norsk spørrehefte; norsk svarblankett, 10stk*. 
Norsk versjon

838-010 MMPI-2 Komplett 5 250:-
838-001 MMPI-2 Norsk manual, 2004 895:-
838-002 MMPI-2 Spørrehefte, stk 185:-
838-003 MMPI-2 Svarark,
10 stk*/pakke. Selges kun i pakke.
295:-Skåringsprogram
MMPI-2 dataversjonen har både administrerings- og skåringsfunskjon, noe som innebærer at brukeren kan velge mellom å administrere testen direkte på skjermen eller å mate inn data fra en papir-og-penn-administrert test. Nye administreringer ”fylles på” i programmet via et fjernoppdateringssystem. For bestilling, send en e-post til info@hogrefe.no  Observer at manuell poengberegning ikke er mulig i MMPI-2.
Systemkrav: 98/ME/2000/NT/XP/Vista//W7/W10. Enbrukerlisens. Icke serverversjon.

838-000 MMPI-2 Databasert skåringsprogram (enbrukerlisens). 4 400:-
838-004 MMPI-2 10-49 Administreringer, stk* 125:-
838-006 MMPI-2 50- Administeringer, stk* 115:-
838-007 MMPI-2 10-49 Skåringer, stk* 105:-
838-009 MMPI-2 50- Skåringer, stk* 100:-
838-100 MMPI-2, Ominstallasjon dataversjon
10 administeringer og 10 skåringer
2 500:-

*Forbruksmateriell. Når forbruksmateriell selges i pakke, angir du antall pakker.

 Alle priser er eksklusive moms.

Copyright © 2019 Hogrefe Psykologiförlaget AB