Skriv utSkriv ut

IIP

Inventory of Interpersonal Problems

Leonard M Horowitz m fl

Hensikt: Instrument for vurdering av interpersonelle vanskeligheter
Alder: 18 år och oppover
Administrasjon: Gruppe eller individuell
Brukergruppe: Aut psykolog
Tidsbruk: 15 min
Språk: Svensk versjon

IIP er et egenrapporteringsinstrument beregnet på å identifisere en persons mest fremtredende interpersonlige problemer. Instrumentet omfatter 64 påstander som beskriver vanlige problemer mennesker imellom, og som personen tar stilling til på en femgradert skala. IIP bygger på antagelsen om at interpersonell oppførsel kan beskrives ut fra to hovedsaklige dimensjoner: tilhørighet/omsorg (kontinuum kald-varm oppførsel) samt kontroll/dominans (unnfallende-dominerende oppførsel). Ulike domener av interpersonelle problemer kan identifiseres i termer av ulike kombinasjoner av tilhørighet og dominans. Resultatet kan blant annet anvendes for differensierte diagnoser innenfor tilstandsvurdering i psykoterapi, behandlingsdiagnoser og for vurdering av behandlingsinnsats. IIP har åtte skalaer: Dominerende/Kontrollerende, Hevnlysten/Selvopptatt, Kald/Avvisende, Sosialt hemmet, Unnfallende, Altfor imøtekommende, Selvoppofrende og Påtrengende/Trengende.

Resultatet fra IIP kan analyseres på tre nivåer. Totalskårene forandres til normbaserte T-skårer med det formål å vurdere en persons overgripende interpersonelle problem. Utover det kan også individbaserte ipsativa T-skåre hjelpe klinikeren med å identifisere det området der personene opplever å ha mest vanskeligheter, uavhengig av hans eller hennes egenrapporterte overgripende problemnivå. Til slutt kan de ipsative T-skårene tilsynegjøres i en circumplex med to akser som representerer de to dimensjonene tilhørighet (vennlighet) og dominans (makt).

Manualen redegjør for IIPs teoretiske bakgrunn og utvikling, og inneholder administrerings- og tolkningsanvisninger. Det svenske standardiseringsarbeidet og IIPs psykometriske egenskaper avregnes. Den svenske versjonen av IIP bygger på data fra normalpopulasjonen innsamlet høsten 2001.

Svensk versjon

106-100 IIP, Komplett 1 295:-
106-001 IIP, Manual (2002) 830:-
106-002 IIP, Spørsmålshefte, 10 stk*/pakke 275:-
106-003 IIP, Sammensetningsblankett, 10 stk*/pakke 305:-

*Forbruksmateriell. Når forbruksmateriell selges i pakke, angir du antall pakker.

 Alle priser er eksklusive moms.

Copyright © 2019 Hogrefe Psykologiförlaget AB