Skriv utSkriv ut

ECBI / SESBI-R

Eyberg Child Behavior Inventory / Sutter-Eyberg Student Inventory - Revised

Sheila Eyberg

Hensikt: Bedømming av atferdsproblemer hos barn og ungdom
Alder: 2-16 år
Administrasjon: Individuell
Brukergruppe: Aut. psykolog
Tidsbruk: 5-10 minutter
Språk: Amerikansk manual med norsk spørreskjemaer

ECBI og SESBI-R er utviklet med henblikk på å bedømme atferdsforstyrrelser hos barn og ungdom, slik de kommer til uttrykk i hjemmemiljøet og i samspill med for eksempel søsken og kamerater. Atferdsforstyrrelser omfatter alt fra krangling og motvillighet til trass, impulsivitet og aggressivitet, som ofte er årsaken til at barn henvises til psykologisk vurdering og behandling.

Kartlegging av atferdsforstyrrelser er et viktig element i den overgripende forståelsen av en rekke vanlig forekommende og alvorlige psykiske forstyrrelser hos barn og ungdom. Det er viktig at atferdsforstyrrelser oppdages og behandles på et tidlig stadium, for å forebygge varige problemer. Testen har således også et forebyggende formål, ettersom resultatet påviser hvilke barn som kan ha behov for hjelpetiltak slik at eventuell behandling kan settes inn i tide.

ECBI består av 36 påstander og besvares av en forelder eller annen nærstående person. SESBI-R består av 38 påstander og besvares av læreren. Påstandene handler om atferd som i en viss grad er vanlige hos alle barn og ungdommer. Det som særpreger problematferd er alvorlighetsgraden som beskrives i form av hyppighet og i hvilken utstrekning atferden oppleves som problematisk av foreldrene eller andre i omgivelsene.

Poengsettingen av testen resulterer i råskårer som omregnes til standardskårer (T-verdier) for tolkning av testresultatet. Resultatet på ECBI/SESBI-R sammenlignes med amerikanske normer og bygger på svar fra cirka 800 barn og ungdom i alderen 2-16 år.

ECBI/SESBI-R Komplett består av norske spørreskjemaer, inkludert protokoll 10 stk* og amerikansk manual.


849-100 ECBI / SESBI-R Komplett  1 110:-
449-001 ECBI/SESBI-R Amerikansk manual (1999) 860:-
849-002 ECBI Norsk spørreskjema og protokoll 10 stk*/pakke  185:-
849-003 SESBI-R Norsk Informantskjema spørreskjema og protokoll, 10 stk* 185:-

 

*Forbruksmateriell

Alle priser er eksklusive moms

Copyright © 2019 Hogrefe Psykologiförlaget AB