Skriv utSkriv ut

CAT

Children's Apperception Test

Leopold & Sonya Bellak

Hensikt: Projektiv bildetematisk personlighetstest
Alder: 3-10 år
Administrasjon: Varierar med alder og barnets muntlige fremstillingsevne
Brukergruppe: Aut psykolog
Tidsbruk: 20-45 min
Språk: Amerikansk originalversjon

CAT muliggjør projektiv vurdering av et barns personlighetstrekk, innstillinger og motivasjoner. Testen er en barneversjon av TAT og består av 10 bilder med dyr i ulike sosiale sammenheng som involverer barnet i konflikt, identitet, roller, familiestruktur og interpersonal interaksjon. Relatert til barnets fantasier undersøkes også aggresjon, forhold til foreldrene og søsken, aksept i den voksne verden, og frykt for å bli alene. CAT-S består av 10 mindre dyrefigurer som kan anvendes som supplement til CAT for å undersøke nærmere spesielle problemområder. CAT-H består av 10 bilder med mennesker i situasjoner maken til dem i CAT og benyttes med litt eldre barn. Samtlige versjoner komplett inneholder manual og bilder.

Amerikansk originalversjon

461-002 Children’s Apperception Test, komplett 1 015:-
461-003 Children’s Apperception Test-H, komplett 1 015:-
461-004 Children’s Apperception Test-S, komplett 1 015:-
473-006 TAT and CAT Blanks, 25 stk* Short Form Bellak 420:-Litteratur

461-005 Cleve & Sandqvist: Hur barn berättar om djurbilder (2008) 300:-*Forbruksmateriell

Alle priser er eksklusive moms

Copyright © 2019 Hogrefe Psykologiförlaget AB