Skriv utSkriv ut

Wisconsin Card Sorting Test

- WCST

D A Grant & E A Berg

Hensikt: Nevropsykologisk test for vurdering av abstrakt analytisk evne til å trekke slutninger
Alder: Barn og voksne
Administrasjon: Individuell
Brukergruppe: Aut psykolog
Tidsbruk: 20-30 min
Språk: Amerikansk manual og norsk manualsupplement,

Wisconsin Card Sorting Test (WCST) ble opprinnelig utviklet for å bedømme abstrakt tenkning og fleksibilitet i problemløsning. WCST undersøker ”eksekutive funksjoner”. Testen er spesielt godt egnet til vurdering av frontallappsfunksjoner som: strategisk planlegging, evne til å håndtere og respondere på feedback, impulskontroll, målrettet atferd og evnen til å endre kognitive strategier.

Testen som opprinnelig ble konstruert for å måle perseverering og abstrakt tenkning, er i dag et svært populært nevropsykologisk instrument og inngår som en naturlig del av en nevropsykologisk utredning .

WCST kan anses å måle den høyere virksomme og samordnende funksjon som kreves for å utvikle og beholde en problemløsningsstrategi når stimulusforholdene blir endret. Testen består av fire nøkkelkort og 2 identiske kortstokker, med 64 svarkort i hver, med figurer som varierer med hensyn til symbol (kryss, sirkler, triangler eller stjerner), farge (rød, blå, gul eller grønn) og antall (en, to, tre eller fire). På nøkkelkortene og svarkortene brukes figurene som Grant og Berg opprinnelig utviklet og introduserte i 1948. Testpersonen skal sortere kortene ifølge varierende prinsipper.

Den reviderte og mer utfyllende manualen fra 1993 inneholder bl.a. forbedrede vurderingskriterier for en standardadministrering, demografisk korrigerte normdata for alderen 6 – 89 år, cut-off verdien for grad av perseverasjon, samt retningslinjer for klinisk tolkning av WCST-resultat med teststudier. Det norske manualsupplementet, som utgjør en oversettelse av alle nødvendige avsnitt for administrering, skåring, vurdering og tolkning av den amerikanske manualen, presenterer også preliminære svenske normdata.

Kurs i WCST:
http://psykologkurs.no/hjem/aktuelle-kurs/wisconsin-card-sorting-test.html  

Wisconsin Card Sorting Test komplett inneholder: Amerikansk manual, norsk manualsupplement, 4 nøkkelkort, 2 kortstokker og testprotokoll, 10 stk*

855-200 WCST komplett 3 965:-
435-001 WCST Amerikansk Manual (1993) 1 770:-
855-201 WCST Norskt Manualsupplement (2004) 395:-
855-202 WCST testprotokoll, 10 stk*/pakke (no) 260:-
435-203 WCST Kortstokker, 2 stk. i eske 1 895:-Skåringsprogram
WCST dataversjon for Windows har både administrerings- og skåringsfunksjon, hvilket innebærer at brukeren kan velge mellom å administrere testen direkte på skjermen eller å mate inn data fra en papir-og-penn-administrert test. Ubegrenset antall administreringer.
Systemkrav: Windows XP/Vista/7/10. Enbrukerlisens. Icke serverversjon.

For teknisk support kontakt PAR på +1 800 899 8378 eller techsupp@parinc.com

435-503 WCST – Computer Version 4 Research Edition  9 995:-*Forbruksmateriell

Alle priser er eksklusive moms

Copyright © 2019 Hogrefe Psykologiförlaget AB