Skriv utSkriv ut

Symbol Digits Modalities Test – SDMT

A Smith

Hensikt: Screening for cerebral dysfunktion hos barn og voksne
Alder: 8–78 år
Administrasjon: Gruppe eller individuell
Brukergruppe: Aut psykolog
Tidsbruk: 5 min
Språk: Amerikansk originalversjon

SDMT er raskt å administrere og kan benyttes for screening av dysfunksjon i bl.a. motorikk, visuell persepsjon og læring.

Testen fungerer godt ved vurdering og oppfølging av kognitive funksjoner etter behandlingstiltak. Oppgavene er meget følsomme for hjerneskader og egner seg for testing av både barn og voksne.

SDMT er en substitusjonstest. Ved å benytte en referansenøkkel skal testpersonen sette sammen par av tall og geometriske figurer. Svarene kan gis både muntlig og skriftlig, og derfor passer testen både for personer med motoriske problemer og taleproblemer.

Ettersom materialet består av geometriske figurer og tall, er SDMT relativt kulturelt uavhengig, og kan derfor med fordel benyttes ved testing av personer med andre språkbakgrunner. Svarene markeres i en selvkopierende testprotokoll, og skåringen er dermed svært enkel.

Manualen inneholder dokumentasjon av testens effektivitet innenfor et bredt spekter av kliniske bruksområder, f.eks. differensiering mellom psykosepasienter og hjerneskadepasienter eller tidlig avdekking av demens. Videre beskrives differensialdiagnostikk av barn med læringsproblemer, samt avdekking av barns potensielle lese- og skrivevansker.

I tillegg dokumenteres bedømming av endringer i kognitive funksjoner over tid og/eller behandling av personer med ulike typer hjerneskader, samt bedømming av bedringsprosessen etter hjerneskade.

 Symbol Digits Modalities Test komplett omfatter amerikansk manual och selvkopierende testprotokoll (auto score test forms), 25 stk*.

Amerikansk originalversjon

 

416-300 SDMT, Komplett 1 420:-
416-302 SDMT, Auto score Test Forms, 25 stk* 695:-

 

*Forbruksmateriell

Alle priser er eksklusive moms

Copyright © 2019 Hogrefe Psykologiförlaget AB