Skriv utSkriv ut

Rey Complex Figure Test and Recognition Trial

- RCFT

John E Meyers & Kelly R Meyers

Hensikt: Test for vurdering av visuospatial konstruksjonsevne og visuospatialt minne
Alder: 6-89 år
Administrasjon: Individuell
Brukergruppe: Aut psykolog
Tidsbruk: 45 min
Språk: Norsk Manualsupplement

I 1941 tok Rey for første gang frem en "kompleks figur" for å undersøke visuospatiale konstruksjonsevner og visuell hukommelse hos hjerneskadde personer. Nå for tiden er "the Complex Figure Test" ofte blitt benyttet som en nevropsykologisk test av visuospatial konstruksjonsevne og visuospatial hukommelse, samt for å skille mellom ulike typer forstyrrelser som kan påvirke det visuospatiale minnet. Denne utgaven fra 1995 utgår fra Reys opprinnelige vurderingssystem med bedømming av korrekt gjenkjennelse og plassering av 18 figurenheter. Stimulusfiguren som benyttes er utpekt til å være en korrekt datafremstilt versjon av Rays opprinnelige publikasjon fra 1941.

RCFT består av fire delprøver: Kopiering, Umiddelbar gjenkjennelse, Forsinket gjenkjennelse samt en nykonstruert rekognoseringsprøve. Det norske manualsupplementet gir en bakgrunnsbeskrivelse av RCFT samt administrerings- og skåringsanvisninger. Svenske data som støtter anvendelsen av de amerikanske normene presenteres. Manualsupplementet inneholder videre tolkning av hukommelsesprofiler og beskrivelser av tilfeller. Vær oppmerksom på at normene finnes i den amerikanske manualen. Norske protokoller.

RCFT komplett inneholder: amerikansk originalmanual (amerikanske normdata 18 – 89 år) og manualsupplement med tilleggsnormer (amerikanske normdata 6 – 17 år), norsk manualsupplement, det plastbelagte RCFT-stimuluskortet, samt norske protokoller* (pk à 10 stk.) med et avviksark for Gjenkjenningstesten. Testleder kompletterer materiellet med tre blanke papirark i A4-størrelse.

 

854-100 RCFT, komplett 2 995:-
434-001 RCFT Amerikansk Manual (1995) og manualsupplement
med normtillegg
1 835:-
854-101 RCFT Norsk Manualsupplement (2004) 680:-
854-102 RCFT Testprotokoller*, 10 stk (no) 375:-
434-003 RCFT Stimuluskort          295:-*Forbruksmateriell

Alle priser er eksklusive moms

Copyright © 2019 Hogrefe Psykologiförlaget AB