Skriv utSkriv ut

Psykoterapi for voksne med ADHD

Bernd Hesslinger, Alexandra Philipsen og Harald Richter / Svensk versjon:Tatja Hirvikoski, Cecilia Pihlgren, Else Waaler, Julia Alfredsson og Matilda Larsson

Språk: Svensk versjon

ADHD (attention deficit/hyperactivity disorder) oppmerksomhetsforstyrrelse med hyperaktivitet hos voksne, er forbundet med negativ innvirkning på, og funksjonsnedsettelse innenfor, mange livsområder. Legemidler hjelper kun halvparten av gruppen voksne med ADHD, og det er økende etterspørsel etter kompletterende, evidensbaserte behandlingsmetoder. Psykoterapeutisk og annen ikke-farmakologisk behandling anbefales som komplement i en rekke lands nasjonale retningslinjer vedrørende ADHD.

Ferdighetstrening i gruppe, basert på dialektisk atferdsterapi – DBT – som beskrives i denne arbeidsboken, har påvist god behandlingseffekt for voksne med ADHD, også i svenske studier. Arbeidsboken gir både terapeut og pasient et strukturert og komplett redskap som støtte i det terapeutiske arbeidet.

Kort oversikt over arbeidsbokens innhold

Del I

  • En gjennomgang av ADHD i voksen alder, med beskrivelser av symptomer, særtrekk og bakenforliggende årsaker, samt tilfellebeskrivelser og behandlingsmetoder
  • Oppbygning og beskrivelse av terapiformen DBT for voksne med ADHD
  • Avsnitt om svensk evaluering av ferdighetstreningsgrupper for voksne med ADHD, samt for voksne med ADHD og tilleggsdiagnose misbruk.

Del II

  • Arbeidsmateriale for 14 terapisesjoner, med spesifikke temaer og innslag av opplæring rundt ADHD, øvelser i bevisst nærvær (mindfulness), atferdsanalyse og hjemmeoppgaver

Materiale for psykoterapeuten
CD med bildeserie for visning på skjerm eller via projektor, samt lydøvelser i bevisst nærvær:
Bildeserie 1 – Ferdighetstrening for voksne med ADHD. Komplett bildeserie for alle 14 terapisesjoner. Tilhørende kopier med rom for notater finnes i arbeidsboken.
Bildeserie 2 – Voksne med ADHD og avhengighet – utvidet bildeserie for sesjonene 11 til 14 som alternativ – 12 øvelser i bevisst nærvær. Øvelsene finnes også som tekst i arbeidsboken og kan lastes ned som mp3-filer fra denne hjemmesiden. (Se nedenfor.)

Materiale for pasienten

  • 12 øvelser i bevisst nærvær.
    For å laste ned øvelsene, klikk her (Obs! På svensk)
  • Arbeidsark ”Atferdsanalyse”.
    For å laste ned arbeidsarket, klikk her (Obs! På svensk)

Forfatterne av den svenske versjonen er aktive innenfor forskningsprosjekter ved Nevropsykiatrisk Enhet ved Karolinska Universitetssjukhuset (NPE) som vurderer virkningen av ferdighetstreningsgrupper for voksne med ADHD. Resultater av denne fremgangsrike forskningen har vakt stor interesse, også internasjonalt.

Er du terapeut og har spørsmål om seminarer i DBT-basert ferdighetstrening, coach-utdannelse og veiledning? Ta gjerne kontakt med forfatterne – send spørsmål via e-post til tatja.hirvikoski@ki.se

Svensk versjon

764-001 Psykoterapi for voksne med ADHD - arbeidsbok (2010)  325:-
764-002 Psykoterapi for voksne med ADHD - CD 325:-
764-003 Psykoterapi for voksne med ADHD - minnepinne 330:-

 Alle priser er eksklusive moms

Copyright © 2019 Hogrefe Psykologiförlaget AB